20 september 2018

Amerikaanse gezant: Abbas betaling aan familie van terrorist die Ari Fuld heeft gedood is totaal ongepast - US envoy: Abbas pay to family of terrorist who killed Ari Fuld is unconscionable​

Amerikaanse ambassadeur, David Friedman (Foto: Yonatan Sindel/Flash90) - US Ambassador to Israel, David Friedman (Photo: Yonatan Sindel/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nadat functionarissen van de PA aan ToI meldden, dat de familie Jabarin een maandelijkse toelage krijgt, zegt ambassadeur Friedman dat dergelijke betalingen moeten stoppen 'als er hoop op vrede is'

Bron: TOI STAFF, 20 september 2018


De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, hekelde vandaag de aangekondigde intentie van de Palestijnse Autoriteit om een maandelijkse toelage te betalen aan de familie van de Palestijnse terrorist die de Israëlische Ari Fuld op zondag heeft doodgestoken.

Friedman noemde de betalingen 'totaal ongepast' en zei, dat de actie van de PA om dergelijke betalingen aan terroristen en hun families te doen, een obstakel voor vrede was.

"De Palestijnse Commissie voor Aangelegenheden Gevangenen heeft bevestigd, dat de familie van de terrorist die Ari Fuld heeft vermoord 'in aanmerking komt voor een maandelijkse toelage als compensatie voor zijn opsluiting’", Friedman tweette. "Deze gang van zaken is totaal ongepast en moet stoppen als er enige hoop op vrede is”.

Friedman tweette zijn veroordeling een dag nadat The Times of Israel meldde, dat de familie van Khalil Jabarin, de 17-jarige terrorist die Fuld heeft vermoord, in aanmerking zou komen voor een maandelijkse toelage van de PA zodra het ‘papierwerk’ was voltooid.

De 17-jarige Khalil Jabarin, die de Israëlische Ari Fuld op de Westelijke Jordaanoever dodelijk heeft neergestoken op 16 september 2018 (Foto: Screenshot / Twitter)


De Commissie van de Palestijnse Autoriteit voor Aangelegenheden Gevangenen ontkende een Israëlisch TV-bericht, dat de PA al een voorschot van duizenden sjekel naar de Jabarin familie had overgemaakt, maar liet doorschemeren dat een dergelijke regelmatige maandelijkse toelage uiteindelijk wel zal worden uitbetaald.

Maandag meldde Israël's Channel 20, dat de PA een voorschot van NIS 12.000 (ongeveer $ 3.300) had uitbetaald aan de familie van Jabarin, nadat hij op de Gush Etzion Junction op de Westelijke Jordaanoever de 45-jarige Fuld vermoordde, een vader van vier en inwoner van Efrat.

____________

ENGLISH

After PA officials tell ToI that Jabarin family will get monthly stipend, Ambassador Friedman says such payments must stop ‘if there is to be any hope of peace’

By TOI STAFF, September 20, 2018


US Ambassador to Israel David Friedman on Thursday lambasted the Palestinian Authority’s declared intention to make monthly payments to the family of the Palestinian terrorist who stabbed Israeli Ari Fuld to death on Sunday.

Friedman called the payments "unconscionable” and said the PA’s practice of making such payments to terrorists and their families was an obstacle to peace.

“The Palestinian Prisoner Affairs Commission has confirmed that the family of the terrorist who murdered Ari Fuld is ‘eligible to receive a monthly salary’ as compensation for his incarceration", Friedman tweeted. “This practice is unconscionable and must stop if there is to be any hope for peace".

Friedman tweeted his condemnation a day after The Times of Israel reported that the family of Khalil Jabarin, the 17-year-old terrorist who killed Fuld, would be eligible for a monthly salary from the PA once the correct paperwork had been completed.

The 17-year-old Khalil Jabarin, who fatally stabbed Israeli Ari Fuld in a West Bank terror attack on September 16, 2018 (Photo: Screenshot/Twitter)


The Palestinian Authority Prisoner Affairs’ Commission denied an Israeli TV report that the PA had already sent a multi-thousand shekel advance to the Jabarin family, but it made clear that such regular monthly payments would ultimately be made.

On Monday, Israel’s Channel 20 reported that the PA had transferred an advance of NIS 12,000 (some $3,300) to the family of Jabarin hours after he carried out the stabbing attack at the Gush Etzion Junction in the West Bank, killing 45-year-old Fuld, a father of four and a resident of Efrat.