21 september 2018

Upgrade van Israëlische nucleaire verdediging als reactie op bedreigingen Iran en Syrië - Israel upgrading nuclear defenses, response to Iran, Syria threats​

Kernreactor in Dimona, in het Zuiden van Israël (Foto: Moshe Shai/Flash90) - The nuclear reactor in Dimona, in southern Israel (Photo: Moshe Shai/Flash90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat", Deuteronomium 31:6

Bron: Breaking Israel News, 20 september 2018


Op een hoogst ongebruikelijke en ongekende wijze legde de directeur-generaal van de Atomic Energy Commission van Israël een publieke verklaring af over expliciete dreigementen van Iran en zijn gezanten, om de nucleaire sites van Israël aan te vallen.

Tijdens de 62e algemene conferentie van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie op donderdag, maakte Zeev Snir duidelijk dat Israël van plan is zijn nucleaire voorziening in Dimona te versterken.

"We kunnen de herhaalde en expliciete dreigementen van Iran en zijn gezanten niet negeren om de nucleaire sites van Israël aan te vallen", zei Snir tijdens de bijeenkomst in Wenen. "Deze buitensporige bedreigingen vereisen dat Israël actie onderneemt en zijn nucleaire faciliteiten blijft beschermen en verdedigen. Deze faciliteiten worden voortdurend geüpgraded en versterkt, in overeenstemming met de IAEA-veiligheidsrichtlijnen, om elke aanval te weerstaan", vervolgde hij.

De leider van het Israëlische atoomenergieprogramma riep ook op tot een gecoördineerde internationale inspanning tegen Iraanse en Syrische locaties voor nucleaire ontwikkeling, na een verzoek van Iran aan de VN om de nucleaire ontwikkeling van Israël te veroordelen en te controleren.

______________

ENGLISH    

“Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you”, Deuteronomy 31:6 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, September 20, 2018


In a highly unusual and unprecedented move, the director general of Israel’s Atomic Energy Commission made a public statement about explicit threats by Iran and its proxies to attack Israel’s nuclear sites.

Speaking at the 62nd General Conference of the International Atomic Energy Agency on Thursday, Zeev Snir made it clear that Israel plans to reinforce its Dimona nuclear facility.

“We cannot ignore the repeated and explicit threats, made by Iran and its proxies, to attack Israel’s nuclear sites”, Snir said at the meeting in Vienna. “These outrageous threats, require Israel to take action and continue to protect and defend its nuclear facilities. These facilities are constantly upgraded and reinforced, in line with IAEA safety guidelines, in order to withstand any attack”, he continued.

The leader of Israel’s atomic energy program also called for a concerted international effort against Iran and Syrian nuclear development sites, following a request from Iran for the UN to condemn and supervise Israel’s nuclear development.