21 september 2018

Tientallen Palestijnen gewond bij confrontaties met IDF aan de grens met Gaza - Dozens of Palestinians injured in clashes with IDF on Gaza border

Gaza rellen (Foto: brabosh) – Gaza riots (Photo: brabosh)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hamas leider Yahya Sinwar arriveerde in het vluchtelingenkamp Al Awda ten Oosten van Gaza-stad om protesten aan te moedigen

Bron: i24NEWS, 21 september 2018


Eenenveertig Palestijnen zijn gewond geraakt bij confrontaties met de Israël Defence Forces (IDF) aan de grens met de Gazastrook, meldde het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid vanmiddag, op de 26e vrijdag van de protestacties, onderdeel van de "Grote Mars van de terugkeer". Eenentwintig van de gewonden, waarvan 3 in kritieke toestand, werden geraakt door kogels”, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

“Meer dan tienduizend relschoppers verzamelden zich op verschillende grenslocaties, terwijl branden uitbraken in vijf verschillende gebieden nabij de grens door het lanceren van brandgevaarlijke ballonnen”, zei een lokale beveiligingsbeambte. Op een video is te zien hoe een Israëliër een brand probeert te blussen in Kibbutz Be'eri, terwijl vrijwilligers en reddingsdiensten meewerken om de vlammen te doven.

Palestijnse jeugd stak autobanden in brand en relschoppers slaagden erin een deel van het grenshek neer te halen, meldden lokale media, terwijl de Israëlische strijdkrachten naast het inzetten van traangas ook met scherp schoten.

Lokale media meldden, dat Hamas leider, Yahya Sinwar, arriveerde in het Al Awda-vluchtelingenkamp ten Oosten van Gaza-stad, waar hij de voortgang van de protesten aanmoedigde “totdat de Gazanen het doel bereikten van de 'mars van terugkeer'–campagne, namelijk het opheffen van de belegering van de Palestijnse enclave”, zei hij.

Hoofdcoördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT), Generaal-majoor Kamil Abu Rokoun, waarschuwde de inwoners van de Gazastrook dat het visgebied zou kunnen worden ingekrompen, als ze niet zouden ophouden met de 'dagelijkse terroristische activiteiten van de terroristische organisatie Hamas'.

"Ik wil een duidelijke en directe boodschap overbrengen”, zei Abu Rukun. "We zullen de provocaties in het maritieme gebied niet accepteren, we zullen hard optreden tegen degenen die de vrede in het maritieme gebied verstoren, en als de situatie voortduurt, zullen we het visgebied tot drie mijl terugbrengen”.

______________

ENGLISH    

Hamas leader Yahya Sinwar reportedly arrived in Al Awda refugee camp east of Gaza, encouraging protests 

By: i24NEWS, September 21, 2018


Forty-one Palestinians were injured in clashes with Israel Defense Forces (IDF) on the Gaza Strip border, the Palestinian Health Ministry reported early Friday evening, in the 26th Friday since 'The Great March of Return' protests began.Twenty-one of those injured were injured by live ammunition, with three Palestinians in critical condition, the health ministry said.

Over ten thousand Palestinians were rioting in several border locations, while fires broke out in five different areas near the border due to the launching of incendiary balloons, a local security source said. One video showed an Israeli hosing down a fire consuming lands in Kibbutz Be'eri, as volunteers and rescue services worked to put out the flames.

Palestinian youth set tires ablaze and rioters managed to take down part of the security fence, local media reported, while Israeli forces fired live ammunition in addition to tear-gas bombs.

Local media reported that prominent Hamas leader Yahya Sinwar arrived in the Al Awda refugee camp east of Gaza City, where he encouraged demonstrations "to continue until Gazans reach their goals for the 'March of Return'-campaign, to lift the siege on the Palestinian enclave", he said.

Chief Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), Major General Kamil Abu Rokoun, warned the residents of the Gaza Strip that the fishing area could be reduced if they did not stop being dragged into the "daily terrorist activities of the Hamas terrorist organization. I want to convey a clear and direct message", Abu Rukun said.

"We will not accept the provocations in the maritime space, we will work hard against those who disturb the peace in the sea, and if the situation continues, we will reduce the fishing area to three miles”.