22 september 2018

​VS: Waarom zouden we PA ziekenhuizen financieren, terwijl Abbas terroristen betaalt ? - US: Why should we fund PA hospitals, when Abbas diverts money to pay terrorists ?

Woordvoerster VS ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert (Foto: AP/Alex Brandon, File) - US State Department spokeswoman, Heather Nauert (Photo: AP/Alex Brandon, File)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ministerie van Buitenlandse Zaken verdedigt de vermindering van de financiële steun aan Palestijnse ziekenhuizen in Jeruzalem door op te merken, dat de PA van plan is om een maandelijkse toelage te geven aan de familie van de terrorist die de in de VS geboren Ari Fuld, heeft gedood

Bron: TOI, ERIC CORTELLESSA, 21 september 2018


De regering Trump verklaarde donderdag, dat de Palestijnse plannen om de familie te betalen van een terrorist die vorige week een Amerikaans Israëlische man heeft gedood, hebben aangetoond waarom het terecht is, dat de VS de financiering heeft verminderd aan Palestijnse ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem.

Woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, zei dat er geen reden was voor de VS om de ziekenhuizen te financieren, terwijl de PA toestond geld vrij te maken om terroristen en hun families te ondersteunen.

"De regering van de Verenigde Staten gelooft niet dat het verantwoordelijk is voor het betalen van de ziekenhuisrekeningen”, vertelde Nauert aan verslaggevers. "De Palestijnse Autoriteit is als enige verantwoordelijk voor het betalen van de behandelingen van Palestijnen in die ziekenhuizen. Uit het verleden blijkt, dat ze hebben nagelaten de rekeningen aan hun ziekenhuis te betalen. Onze financiering in het verleden heeft hen daarin genereus ondersteund”.

“De PA”, vervolgde ze, “heeft niet de prioriteit gegeven aan het betalen van haar schulden en heeft in plaats daarvan geld gestoken in het financieren van de families van terroristen”.

De reactie kwam nadat The Times of Israel woensdag meldde, dat de familie van Khalil Jabarin, de 17-jarige terrorist die de in de VS geboren Israëli Ari Fuld zondag doodde, in aanmerking kwam voor een maandelijkse toelage van de PA, zodra de juiste het papierwerk in orde was.

_____________

ENGLISH

State Department defends its defunding of Palestinian Jerusalem hospitals by noting, that the PA intends to give monthly stipend to family of terrorist who killed US-born Ari Fuld

By: TOI, ERIC CORTELLESSA, September 21, 2018


The Trump administration on Thursday said that Palestinian plans to pay the family of a terrorist who killed an American-Israeli last week showed why the US was correct in cutting funding for East Jerusalem hospitals.

State Department spokesperson Heather Nauert said there was no reason for the US to fund the hospitals when it merely allowed the PA to free up money to support terrorists and their families.

“The United States government does not believe that it is responsible for paying for the hospital bills", Nauert told reporters. “The Palestinian Authority is solely responsible for paying for the treatment of Palestinians in those hospitals. Historically, they have neglected to pay the bills at their hospital. Our funding in the past has generously shored them up".

The PA, she went on to say, has “failed to prioritize paying its debts and has instead put money into funding these payments to the families of terrorists".

The comments came after The Times of Israel reported Wednesday that the family of Khalil Jabarin, the 17-year-old terrorist who stabbed American-born Israeli Ari Fuld to death on Sunday, would be eligible for a monthly salary from the PA once the correct paperwork had been completed.