22 september 2018

Egypte wederom in gesprek met Hamas over Israël en Fatah - Egypt talks again with Hamas about Israel and Fatah

Rellen aan de grens met de Gaza strook (Foto: Atef Safadi /EPA) - Riots at border with Gaza strip (Photo: Atef Safadi/EPA)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Functionarissen uit Egypte komen aan in Gaza om de wapenstilstand tussen Hamas en Israël te redden en de spanningen tussen Hamas en Fatah te verlagen

Bron: JPOST, KHALED ABU TOAMEH, 22 september 2018


Twee hoge Egyptische functionarissen arriveerden vandaag onverwachts in de Gazastrook, voor gesprekken met Hamasleiders om alsnog een wapenstilstand te bereiken met Israël en het beëindigen van de voortdurende kloof tussen Hamas en de heersende Fatah-factie van de Palestijnse Autoriteit, president Mahmoud Abbas.

De twee Egyptische afgezanten, Ahmed Abdel Khaleq - die de leiding heeft over de 'Palestijnse Portfolio' in Mukhabarat in Egypte, en Mustafa Shehata - een Egyptische topdiplomaat, zijn via de Erez-grensovergang met Israël aangekomen in de Gazastrook en onmiddellijk begonnen met het voeren van gesprekken met Hamas leider, Ismail Haniyeh, en andere topfunctionarissen van Hamas.

Het bezoek komt temidden van toenemende spanningen tussen Hamas en Fatah, en het aanhoudend geweld langs de grens tussen de Gazastrook en Israël.

Op vrijdag werd een Palestijn dodelijk gewond tijdens de door Hamas gesponsorde ‘Grote Mars van Terugkeer’-protesten bij de grens met Israël. De Palestijn die werd gedood tijdens de botsingen met het IDF, werd geïdentificeerd als de 25-jarige Karim Kallab.

Bronnen in de Gazastrook zeiden, dat Egypte probeert een verdere verslechtering van de relaties tussen Hamas en Fatah te voorkomen, en de twee rivaliserende partijen ervan te overtuigen de eerdere verzoeningsovereenkomsten, die ze in de afgelopen jaren hebben getekend, ten uitvoer te brengen.

Vorige week hield een hoge Fatah-delegatie onder leiding van Azzam al-Ahmed in Cairo gesprekken met Egyptische inlichtingenfunctionarissen over de mogelijkheden, waarop de crisis met Hamas kan worden beëindigd.

De Fatah-functionarissen zouden de Egyptenaren hebben verteld, dat de enige manier om een doorbraak te bereiken was dat Hamas de controle over de Gazastrook onvoorwaardelijk overhandigde aan de in Ramallah gezetelde regering. Ze verwierpen ook Hamas ' eis, dat de PA-regering duizenden Hamas werknemers opneemt en ontwapent, als onderdeel van welke ‘verzoenings'-overeenkomst dan ook.

_______________

ENGLISH

Officials from Egypt arrive in Gaza to save the truce between Hamas and Israel and to reduce the tensions between Hamas and Fatah

By: JPOST, KHALED ABU TOAMEH, September 22, 2018


Two senior Egyptian officials arrived unexpectedly in the Gaza Strip on Saturday, for talks with Hamas leaders aimed at achieving a truce with Israel and ending the ongoing rift between Hamas and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas’s ruling Fatah faction.

The two Egyptian emissaries, Ahmed Abdel Khaleq – who is in charge of the ‘Palestinian Portfolio’ in Egypt’s Mukhabarat (General Intelligence Service) and Mustafa Shehata – a top Egyptian diplomat, entered the Gaza Strip through the Erez border crossing with Israel and immediately held talks with Hamas leader, Ismail Haniyeh, and other top officials of the movement.

The visit comes amid mounting tensions between Hamas and Fatah, and continued violence along the border between the Gaza Strip and Israel.

On Friday, one Palestinian was killed and scores injured during Hamas-sponsored Great March of Return protests near the border with Israel. The Palestinian killed in the clashes with IDF soldiers was identified as 25-year-old Karim Kallab.

Sources in the Gaza Strip said that Egypt is trying to avoid a further deterioration in relations between Hamas and Fatah, and convince the two rival parties to implement previous ‘reconciliation’ agreements they had signed in the past few years.

Last week, a senior Fatah delegation headed by Azzam al-Ahmed held talks in Cairo with Egyptian intelligence officials on ways of ending the crisis with Hamas.

The Fatah officials are reported to have told the Egyptians that the only way to achieve a breakthrough was for Hamas to unconditionally hand control over the Gaza Strip to the Ramallah-based government. They also rejected Hamas’s demand that the PA government incorporate thousands of Hamas employees and disarm as part of any ‘reconciliation’ agreement.