24 september 2018

Ezechiel 38:8 - Staat Israël nu oog in oog met het zwaard of wordt Magog reeds zichtbaar ? - Ezekiel 38:8 - Is Israel now facing the sword or is Magog already visible ?

Magog en gezanten (Afbeelding: Eindtijd in beeld) - Magog and envoys (Image: Eindtijd in beeld)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ezechiel 38:8 - “…….. over lange tijd, in de verre toekomst, zal je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog (het zwaard) hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël ……..“

 

Rusland levert S-300's aan Syrië, en gaat satellietnavigatie blokkeren in regio Middellandse Zee

Bron: Debka, 24 september 2018

Geavanceerde S-300's worden binnen twee weken in Syrië afgeleverd en de satellietnavigatie in het Middellandse Zee gebied zal worden geblokkeerd als reactie op de "Israëlische rol bij het neerhalen van de Russische Il-20", zei minister van Defensie Sergei Shoigu, vandaag.

De S-300 is in staat om dreigingen vanuit de lucht te onderscheppen op een afstand van meer dan 250 kilometer en tegelijkertijd meerdere luchtdoelwitten te raken”, zei Shoigu.

"Rusland blokkeert ook satellietnavigatie, ingebouwde radars en communicatiesystemen van gevechtsvliegtuigen, die doelen aanvallen op het Syrische grondgebied, in de regio's van de Middellandse Zee grenzend aan Syrië”, voegde hij eraan toe.

----------

Erdogan belooft Jeruzalem te verdedigen tegen Israëlische 'indringers'

Bron: TOI STAFF, 24 september 2018

De Turkse leider zegt dat hij zal strijden tegen “zij die staatsterreur uitdragen naar Palestijnen”, een week na een Hebreeuws mediabericht waarin mogelijke verzoening tussen de twee naties wordt gesuggereerd.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei zondag, dat hij Jeruzalem zal verdedigen tegen Israëlische "indringers" en tegen degenen die "staatsterreur" tegen de Palestijnen plegen.

In een toespraak tot de stichting TURKEN in New York, zei de Turkse leider ook dat hij zijn diplomatieke strijd met Israël en de VS over de toekomst van de Israëlische hoofdstad zal voortzetten, aldus het persbureau Anadolu.

______________

ENGLISH

Ezekiel 38:8 – “………. in later years you will invade the land which has been brought back from the sword, gathered out of many peoples, the mountains of Isra'el ……….“ (Jewish Bible)

 

Russia to supply S-300s to Syria, jam navigation over Mediterranean

By: Debka, September 24, 2018

Advanced S-300s will be delivered to Syria within two weeks and Mediterranean navigation jammed in response to “Israel’s role in downing the Russian Il-20", Defense Minister Sergei Shoigu said Monday.

The s-300 is capable of intercepting air threats at a range of more than 250 kilometers and simultaneously hitting several aerial targets", Shoigu said.

“Russia will also jam satellite navigation, on-board radars and communication systems of combat aircraft, which attack targets in the Syrian territory, in the regions over the waters of the Mediterranean Sea bordering with Syria", he added.

----------

Erdogan vows to defend Jerusalem from Israeli ‘invaders’

By: TOI STAFF, September 24, 2018

Turkish leader says will fight against ‘those who perform state terror on Palestinians,’ a week after Hebrew media report suggesting possible reconciliation between the two nations.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan said Sunday that he will defend Jerusalem from Israeli “invaders” and against those who carry out “state terror” against the Palestinians.

In a speech to the TURKEN foundation in New York, the Turkish leader also said he would continue his diplomatic battle with Israel and the US over the future of the Israeli capital, according to the Anadolu news agency.