24 september 2018

'Verwoestende wraak', zegt Iran tegen Israël en VS - ‘Devastating revenge’, says Iran to Israel and US

Rouwenden dragen een kist tijdens een massale begrafenis van degenen die stierven in een terreuraanslag op een militaire parade in Ahvaz, Iran, 24 september 2018 (Foto: AP/Ebrahim Noroozi) - Mourners carry a casket during a mass funeral for those who died in a terror attack on a military parade in Ahvaz, Iran, September 24, 2018 (Photo: AP/Ebrahim Noroozi)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Duizenden wonen begrafenissen bij, nadat zowel de Islamitische Staat als een Arabische separatisten groep de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het bloedbad; Minister van Inlichtingen kondigt de aanhouding van meerdere verdachten aan

Bron: TOI STAFF en AGENCIES, 24 september 2018


Het plaatsvervangend hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde waarschuwde Israël en de VS vandaag, dat ze een "verwoestende" reactie van Iran kunnen verwachten, en beschuldigde hen herhaaldelijk van hun betrokkenheid bij de aanval van zaterdag op een militaire parade, ondanks het opeisen van de verantwoordelijkheid door de Islamitische Staat en een Arabische separatisten groep.

"Je hebt onze wraak eerder gezien ….. Je zult zien dat onze reactie verpletterend en verwoestend zal zijn en je zult spijt hebben van wat je hebt gedaan”, zei Hossein Salami in een toespraak op de staatstelevisie.

Dreigend wat hij de "driehoek" noemde - Saoedi-Arabië, Israël en de Verenigde Staten -, zei Salami: "Jullie zijn verantwoordelijk voor deze acties; jullie zullen de gevolgen ondervinden ..... We waarschuwen al degenen achter dit gebeuren, we zullen wraak nemen”.

Salami sprak tijdens een live uitzending van de begrafenissen van enkele doden van zaterdag, toen schutters vermomd als soldaten een jaarlijkse militaire parade aanvielen die de verjaardag markeerde van het begin van de oorlog met het Irak van Saddam Hussein, 1980-1988.

_____________

ENGLISH    

Thousands attend funerals after both Islamic State and Arab nationalist group claim responsibility for massacre; intelligence minister announces the arrest of multiple suspects

By: TOI STAFF and AGENCIES, September 24, 2018


The deputy head of Iran’s Revolutionary Guards on Monday warned Israel and the US that they can expect a “devastating” response from Iran, repeating accusations of their involvement in Saturday’s attack on a military parade despite competing claims of responsibility from Islamic State and an Arab separatist group.

“You have seen our revenge before ..… You will see that our response will be crushing and devastating and you will regret what you have done”, Hossein Salami said in a speech shown on state television, Reuters reported.

Threatening what he called the “triangle” - Saudi Arabia, Israel and the United States -, Salami said: “You are responsible for these actions; you will face the repercussions ..… We warn all of those behind the story, we will take revenge”.

Salami was speaking during a live broadcast ahead of the funerals of some of those killed Saturday when gunmen disguised as soldiers attacked an annual military parade marking the anniversary of the start of its 1980-1988 war with Saddam Hussein’s Iraq.