26 september 2018

Syrië: Israël zal 'heroverwegen' voordat hij opnieuw zal aanvallen - Syria: Israel will 'reconsider' before attacking again

S-300 anti-raket batterijen (Foto: EAP) - S-300 anti-missile batteries (Photo: EAP)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met een Russisch geavanceerd S-300 luchtverdedigingssysteem op weg naar Syrië in de nasleep van diplomatieke spanningen, veroorzaakt door IAF's aanval op Latakia en Syrië’s onopzettelijk neerschieten van het Russische verkenningsvliegtuig, zegt een aangemoedigde onderminister van Buitenlandse Zaken, dat “elke aanval op Syrië een aanval is op alle troepen die daar opereren tegen terreur”

Bron: Ynetnews, Daniel Salami, 26 september 2018


Een hoge Syrische functionaris heeft gewaarschuwd dat Israël twee keer moet nadenken voordat hij Syrische doelen aanvalt, na een Russische aankondiging dat het een S-300 anti-raketsysteem aan zijn bondgenoot zal leveren.

Moskou deed de aankondiging in reactie op het neerhalen van het Ilyushin IL-20 Russische verkenningsvliegtuig door de Syrische luchtverdediging, terwijl het probeerde een IAF-aanval op de kuststad Latakia af te weren.

"Israël, dat gewend was vele aanvallen onder verschillende voorwendsels uit te voeren, zal eerst een herberekening en een heroverweging moeten maken voordat het opnieuw wil aanvallen”, zei de Syrische onderminister van Buitenlandse Zaken, Faisal Mekdad, aangemoedigd door de nieuwste ontwikkeling.

Het Russische Ministerie van Defensie kondigde op zondag aan dat Israël verantwoordelijk is voor het door Syrië neergehaalde Russische verkenningsvliegtuig tijdens het Latakia-offensief, ondanks de beweringen van het tegendeel door Jeruzalem.

Mekdad deed zijn commentaren aan het persagentschap Xinhua op dinsdag en werd geciteerd in het in Russische handen zijnde nieuwsmagazine Sputnik.

Dinsdag werd gemeld, dat de eerste lading elektronische verstoringssystemen uit Rusland al in Syrië was aangekomen, ondanks dat Israël en de VS, Moskou hadden gewaarschuwd dit niet te doen.

Israël heeft Moskou gewaarschuwd voor het leveren van het geavanceerde luchtverdedigingssysteem aan de strijdkrachten van president Bashar Assad, te midden van de bezorgdheid dat het een herziening van de strategie van de Israëlische luchtmacht zou eisen en zijn vrijheid in de lucht zou belemmeren.

______________

ENGLISH    

With Russian advanced S-300 air defense system on way to Syria in wake of diplomatic spat caused by IAF's attack on Latakia and Syria's accidental downing of Russian spy plane, an emboldened deputy foreign minister says "every attack on Syria is an attack on all forces operating there against terror"

By: Ynetnews, Daniel Salami, September 26, 2018


A senior Syrian official has warned that Israel will need to think twice before attacking Syrian targets, following a Russian announcement that it will be supplying an S-300 anti-missile system to its ally.

Moscow made the announcement in response to the downing of the Ilyushin IL-20 Russian spy plane by Syrian air defenses while trying to repel an IAF attack on the coastal city of Latakia.

"Israel, which got used to carrying out many attacks under different pretexts, would have to recalculate and reconsider before attacking again", said Syrian Deputy Foreign Minister Faisal Mekdad, emboldened by the latest development.

The Russian Defense Ministry announced on Sunday that Israel bears responsibility for the Syrian downing of the Russian reconnaissance plane during the Latakia offensive, despite Jerusalem’s claims to the contrary.

Mekdad made the comments to the Xinhua news agency on Tuesday and was quoted in the Russian-owned Sputnik news outlet.

It was reported on Tuesday that the first shipment of electronic jamming systems from Russia had already reached Syria, despite Israel and the US warning Moscow against.

Israel has cautioned Moscow against supplying the advanced air defense system to President Bashar Assad’s forces amid concerns that it would compel a revision of the Israel Air Force’s strategy and inhibit its freedom in the skies.