26 september 2018

Spanje er klaar voor om de ‘Palestijnse staat’ te erkennen - Spain ready to recognize ‘Palestinian state'

Josep Borrell (Foto: Reuters) - Josep Borrell (Photo: Reuters)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt, dat zijn land er klaar voor is om ‘Palestina’ te erkennen als de EU er niet in slaagt om een unaniem besluit te nemen

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 21 september 2018


De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zei donderdag dat zijn land er klaar voor is om een ‘Palestijnse staat’ te erkennen.

“Zelfs als de Europese Unie er niet in slaagt om een unaniem besluit te nemen, is Spanje bereid om op eigen benen te staan”, zei minister Josep Borrell op een conferentie van EU-leiders in Oostenrijk, aldus i24news.

“Individuele erkenning door Spanje van ‘Palestina’ ligt ‘op tafel’”, zei Borrell op de conferentie, eraan toevoegend dat hij “een ‘intensief’ proces zou initiëren om een consensus over de zaak te bereiken, omdat het EU-beleid onduidelijk is met betrekking tot eenzijdige erkenning”.

De Palestijnse Autoriteit (PA) zegt dat er 139 landen zijn die ‘Palestina’ hebben erkend.

Verschillende Europese landen hebben de afgelopen jaren de staat ‘Palestina’ erkend, maar dit waren symbolische bewegingen die weinig of geen echt diplomatiek effect hadden.

Spanje was één van die landen en heeft in 2014 een niet-bindende motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om een ‘Palestijnse staat’ te erkennen in coördinatie met gelijkaardige stappen van de Europese Unie.

Afgelopen november spoorde PA voorzitter, Mahmoud Abbas, Spanje aan om de ‘staat Palestina’ te erkennen in overeenstemming met de aanbeveling van het plaatselijke parlement.

Aan het begin van het jaar drong PA voorzitter Mahmoud Abbas er bij de EU op aan, om ‘snel’ officiële erkenning te geven aan de ‘staat Palestina’, als reactie op de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, door de president van de VS, Donald Trump.

_____________

ENGLISH    

Spain’s Foreign Minister says his country is ready to recognize ‘Palestine’ if EU fails to reach a unanimous decision on the matter

By: Arutz Sheva, Elad Benari, September 21, 2018


Spain’s Foreign Minister on Thursday said his country is ready to recognize a ‘Palestinian state’.

“Even if the European Union fails to reach a unanimous decision on the matter, Spain is willing to go the distance on its own”, Minister Josep Borrell told a conference of EU leaders in Austria, according to i24news.

“Individual recognition by Spain of ‘Palestine’ is ‘on the table’”, Borrell told the conference, adding that he "would initiate an ‘intensive’ process to establish a consensus on the matter, as EU policy is unclear concerning unilateral recognition".

The Palestinian Authority (PA) says there are 139 countries that have recognized ‘Palestine’.

Several European countries have in recent years recognized the ‘state of Palestine’, but these were symbolic moves that have little, if any, actual diplomatic effect.

Spain was one of those countries, having in 2014 adopting a non-binding motion calling on the government to recognize a ‘Palestinian state’ in coordination with any similar move by the European Union.

Last November, PA chairman Mahmoud Abbas urged Spain to recognize the ‘state of Palestine’ in accordance with the recommendation of the local parliament.

PA chairman Mahmoud Abbas urged the EU at the start of the year to ‘swiftly’ grant official recognition to the ‘state of Palestine’ in response to US President Donald Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital.