26 september 2018

Duizenden wonen bij de Westmuur Priesterlijke Zegening bij - Thousands attend Priestly Blessing at the Western Wall

Priesterlijke Zegening bij de Westmuur (Foto: Arutz Sheva) – Priestly Blessing at Western Wall (Photo: Arutz Sheva)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Joden van over de hele wereld vergezellen US ambassadeur Friedman bij de Westmuur voor de Priesterlijke Zegen. Bekijk dit speciale evenement

Bron: Arutz Sheva Staff, 26 september 2018


Op woensdagochtend vond de traditionele Priesterlijke Zegen plaats op de West Wall Plaza in Jeruzalem.

Duizenden joden en honderden kohanim (uit de priesterlijke stam) uit Israël en de rest van de wereld, waren al bij de muur.

De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, was ook aanwezig bij het gebeuren.

Friedman zei tegen Arutz Sheva: "Het is een groot voorrecht om een kohen te zijn en de gelegenheid te hebben de Natie Israël te zegenen bij de Kotel (Westmuur - red.) Dit is mijn derde keer als ambassadeur bij Birkat Kohanim (de priesterlijke zegening - red.) en het wordt elke keer meer opwindend en voller van betekenis".

Het gebod om het Joodse volk te zegenen en de woorden van de Zegen, zijn te vinden in de Bijbel (Numeri 6: 22-27). In 1979 werden in Jeruzalem op een B.C.E. begraafplaats uit de 7e eeuw, twee kleine zilveren amuletten met daarin rollen gevonden, waarop delen van de Zegen stonden geschreven.ENGLISH    

Jews from all over the world join US Ambassador Friedman at Western Wall for the Priestly Blessing. Watch this special event

By: Arutz Sheva Staff, September 26, 2018


On Wednesday morning, the traditional Priestly Blessing took place in Western Wall Plaza in Jerusalem.

Thousands of Jews and hundreds of kohanim (from the priestly tribe) from around Israel and around the world were already at the Wall.

US Ambassador to Israel David Friedman also attended the event.

Speaking to Arutz Sheva, Friedman said, "It is a great privilege to be a kohen and to have the opportunity to bless the Nation of Israel from the Kotel (Western Wall - ed.). This is my third time as Ambassador at Birkat Kohanim (the Priestly Blessing - ed.) and each time gets more exciting and meaningful”.

The commandment to bless the Jewish people and the words of the Blessing are found in the Bible (Numbers 6: 22-27). Two tiny silver amulets containing scrolls on which parts of the Blessing were written were found in a 7th century B.C.E. burial site in Jerusalem in 1979.