27 september 2018

7.000 Evangelische christenen in parade door de hoofdstad tijdens de jaarlijkse mars in Jeruzalem - 7,000 Cristian evangelicals parade through capital in annual Jerusalem march event

Christenen tijdens de jaarlijkse Jeruzalem mars op donderdag 27 september 2018 (Foto: MARC ISRAEL SELLEM) - Christians at the annual Jerusalem March on Thurday, September 27th, 2018 (Photo: MARC ISRAEL SELLEM)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De grootste delegaties kwamen uit Brazilië met 900 leden en Ivoorkust met 500, een aantal dat volgens de ICEJ het aantal van de VS delegatie overtrof

Bron: JPOST, JEREMY SHARON, 27 september 2018


In een spektakel van kleuren, muziek, vlaggen en feestgedruis hebben ongeveer 7.000 christelijke pelgrims uit meer dan 100 landen, samen met duizenden lokale inwoners, vandaag deelgenomen aan de jaarlijkse Jeruzalem-mars in de hoofdstad.

De parade is één van de kern activiteiten van de viering van het Loofhuttenfeest, georganiseerd door de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem, die elk jaar plaatsvindt op Sukkot en wordt bijgewoond door duizenden evangelische christenen van over de hele wereld.

Tientallen nationale delegaties verzamelden zich in het Sacher Park in Jeruzalem, al schitterend in hun nationale klederdracht en met de vlag van hun natie, en liepen door de straten van de hoofdstad naar het Liberty Bell Park, net naast de Duitse Koloniebuurt.

Delegaties kwamen van over de hele wereld, van de VS tot de Filipijnen, van het Verenigd Koninkrijk tot Zuid-Afrika, en van overal daar tussenin.

De grootste delegaties kwamen uit Brazilië met 900 leden en Ivoorkust met 500, een aantal dat volgens de ICEJ het aantal overtrof van de Amerikaanse delegatie.

Het Loofhuttenfeest is een vijfdaagse viering voor evangelische christenen en vindt plaats tijdens Sukkot, vanwege de vermelding in de Bijbel en de opname van niet-Joden in de ceremoniën van de feestdag.

"Tijdens het Loofhuttenfeest, of Sukkot, moest het Joodse volk samenkomen in Jeruzalem, niet alleen om Gods voorziening in de Wildernis te gedenken, maar ook om uit te kijken naar het beloofde Messiaanse tijdperk, als alle naties zullen toestromen naar deze stad om de Heer te aanbidden”, zei de ICEJ.

_______________

ENGLISH    

The largest delegations were from Brazil with 900 members and Ivory Coast with 500, a figure which actually outnumbered the US delegation according to the ICEJ

By: JPOST, JEREMY SHARON, September 27, 2018


In an extravaganza of color, music, flags and celebration, some 7,000 Christian pilgrims from more than 100 countries, along with thousands of locals, took part in the annual Jerusalem March in the capital on Thursday.

The parade is one of the central events of the International Christian Embassy Jerusalem’s Feast of Tabernacles celebration which takes place every year at Sukkot and which is attended by thousands of Christian evangelicals from around the world.

Dozens of national delegations assembled in Jerusalem’s Sacher Park resplendent in their national costume and nations’ flag, and wended their way through the streets of the capital down to the Liberty Bell Park just next to the German Colony neighborhood.

Delegations came from all over the globe, from the US to the Philippines, from the United Kingdom to South Africa in everywhere in between.

The largest delegations were from Brazil with 900 members and Ivory Coast with 500, a figure which actually outnumbered the US delegation according to the ICEJ.

The Feast of Tabernacles is a five-day celebration for Evangelical Christians and takes place during Sukkot due to the Bible’s mention and inclusion of non-Jews in the holiday’s ceremonies.

“During the Feast of Tabernacles, or Sukkot, the Jewish people were to gather together in Jerusalem not only to remember God's provision in the Wilderness but also to look forward to that promised Messianic age when all nations will flow to this city to worship the Lord", says the ICEJ.