28 september 2018

Hamas spoort Abbas aan om Gaza 'sancties' op te heffen - Hamas urges Abbas to lift Gaza ‘sanctions’

Palestijnen volgen de toespraak van PA President, Mahmoud Abbas, tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN, op een groot scherm in de stad Ramallah op 27 september 2018 op de Westelijke Jordaanoever  (Foto: AP / Nasser Nasser) - Palestinians follow PA President Mahmoud Abbas's speech at the annual UN General Assembly, on a large screen in the West Bank city of Ramallah, September 27, 2018 (Photo: AP/Nasser Nasser)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terreurgroep vreest dat de PA president de fondsen voor de enclave langs de kust verder laat inkrimpen om Hamas onder druk te zetten, de controle op te geven

Bron: TOI en AGENCIES, 28 september 2018


De Hamas leiders in Gaza roepen president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit op om, wat zij omschrijven, als zijn ‘sancties’ in het kustgebied op te heffen.

De oproep van vrijdag volgde op Abbas’ dreigementen om de 'verantwoordelijkheid voor Gaza op te geven', als de terreurgroep Hamas niet positief reageert op de Egyptische bemiddelingspogingen om een verzoening tussen de rivaliserende Palestijnse facties tot stand te brengen.

Abbas verlaagde de financiering van Gaza en kortte op de salarissen van de Palestijnse Autoriteit aldaar, om Hamas onder druk te zetten het grondgebied af te staan, waardoor het voor Hamas steeds moeilijker wordt om te regeren.

Hamas vreest dat Abbas de financiering van gezondheidszorg en andere diensten voor de inwoners van Gaza, gaat verminderen.

Abbas’ toespraak op de Algemene Vergadering van de VN bevatte een expliciet dreigement om ‘alle verantwoordelijkheid voor Gaza op te geven', als Hamas niet akkoord gaat om een overeenkomst met de Palestijnse Autoriteit te sluiten. Dit werd gezien als een bedreiging om de overdracht van PA-fondsen aan Gaza in de nabije toekomst te stoppen.

Afgelopen donderdag liepen honderden Hamas aanhangers mee in anti-Abbas-protesten in het gebied en verbrandden posters van hem na zijn toespraak.

Hamas, een islamistische terreurgroep die probeert Israël te vernietigen, greep de controle over Gaza na het afzetten van pro-Abbas-troepen in 2007; de gewelddadige overname leidde sindsdien tot een Israëlisch-Egyptische blokkade in de enclave, bedoeld om te voorkomen dat Hamas wapens zou importeren.

______________

ENGLISH    

Terror group fears PA president may further slash funds slated for coastal enclave to pressure it to relinquish control

By: TOI and AGENCIES, September 28, 2018


Gaza’s Hamas rulers are calling on Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to lift what they describe as his 'sanctions' on the coastal territory.

Friday’s call followed Abbas’s threats to 'give up responsibility' for Gaza if the Hamas terror group doesn’t respond positively to Egyptian efforts to broker a reconciliation between rival Palestinian factions.

Abbas slashed funding to Gaza and cut salaries of Palestinian Authority employees there to pressure Hamas into handing over the territory, making it increasingly difficult for Hamas to govern.

Hamas fears Abbas may reduce funding to health care and other services for Gazans.

Abbas’s speech to the UN General Assembly Thursday contained an explicit threat to 'give up all responsibility' over Gaza if Hamas does not agree to reach a deal with the Palestinian Authority. This was seen as a threat to stop transferring PA funds to Gaza in the near future.

Hundreds of Hamas supporters marched in anti-Abbas protests late Thursday in the territory, burning posters of him after his speech.

Hamas, an Islamist terror group that seeks to destroy Israel, seized control of Gaza after ousting pro-Abbas forces in 2007; the violent takeover led to an Israeli-Egyptian blockade on the enclave ever since, designed to prevent Hamas importing weaponry.