28 september 2018

Poetin aan Teheran: Israël stopt luchtaanvallen op Syrië, Iran stopt wapenzendingen - Putin to Tehran: Israel to stop Syrian air strikes, Iran to halt arms shipments

Nationale veiligheidsadviseur Nikolai Patrushev (L) en secretaris van de Supreme National Security Council van Iran, Ali Shamkhani (Foto: DEBKAfile) - National security adviser Nikolai Patrushev (L) and Secretary of Iran’s Supreme National Security Council, Ali Shamkhani  (Photo: DEBKAfile)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

President Vladimir Poetin heeft zijn nationale veiligheidsadviseur Nikolai Patrushev op donderdag 27 september naar Teheran gestuurd met een voorstel: als Israël de luchtaanvallen op Syrië stopzet, kan Iran dan stoppen met de verzending van wapens en militaire uitrusting naar Syrië voor Hezbollah?

Bron: DEBKAfile, 28 september 2018


Een onderdeel van deze deal, die nog niet volledig uitgewerkt is, kan de annulering of uitstel van de levering van het S-300 raketafweersysteem van Rusland aan Syrië zijn. Onze exclusieve bronnen melden, dat Poetin dit plan naar voren heeft geschoven in onderling, niet formele, contacten met Washington en Jeruzalem, in de hoop de crisis af te wenden die is ontstaan door het neerhalen van het Russische Il-20 verkenningsvliegtuig door Syrische raketten. Die bronnen zeggen, dat premier Binyamin Netanyahu de neiging heeft om het plan te accepteren.

Op donderdag heeft Patrushev het voorstel aan Ali Shamkhani, secretaris van de Supreme National Security Council van Iran, gepresenteerd. Een antwoord werd ter plekke niet verwacht, omdat een beslissing over een zaak die zo zwaar is als deze, in handen is van de hoogste leider, Ayatollah Ali Khamenei. De ayatollah zal inmiddels ook de dagen aan het aftellen zijn tot de volgende ronde van de Amerikaanse sancties op de Iraanse olie-omzet en bancaire transacties, die op 4 november a.s. van kracht worden.

Terwijl Patrushev in Teheran was, gebruikte Netanyahu zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN voor een totale aanval op het Iraanse regime, waarbij een tweede nucleaire site in Teheran werd onthuld, een 'geheim atoommagazijn'.

Shakhmani zei tegen de Russische functionaris: "... als  Israël doorgaat met zijn aanvallen, krijgt hij te maken met betreurenswaardige reacties”. Hij zei verder, dat hij het nieuwe voorstel zou doorverwijzen naar het Iraanse leiderschap.

DEBKAfile's bronnen voegen toe: De Russisch-Israëlische crisis over de neergehaalde Il-20 ligt nu in de handen van vier nationale veiligheidsadviseurs: John Bolton namens de Trump-regering, Meir Ben Shabat namens Israël, Patrushev namens Rusland en Shakhmani namens Iran. Hun conclusies zullen worden voorgelegd aan president Poetin en premier Netanyahu, om te komen tot een definitieve beslissing, wanneer zij elkaar weer ontmoeten. Beide partijen zijn het erover eens, dat deze ontmoeting binnenkort moet plaatsvinden, maar er is echter nog geen datum gepland.

_______________

ENGLISH    

President Vladimir Putin sent his national security adviser Nikolai Patrushev to Tehran on Thursday, Sept. 27, to test a proposal: If Israel halted air strikes over Syria, would Iran stop shipping arms and military equipment to Syria for Hizballah? 

By: DEBKAfile, September 28, 2018


A part of this deal, not yet spelled out, may be Russia’s cancellation – or postponement – of its S-300 air defense missile delivery to Syria. Our exclusive sources report Putin has been pushing this plan in back-channel contacts with Washington and Jerusalem in the hope of cooling the crisis sparked by the downing of the Russian Il-20 spy plane by Syrian missiles. Those sources say that Prime Minister Binyamin Netanyahu tends to accept it.

On Thursday, Patrushev put the offer before Ali Shamkhani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council. An answer was not expected on the spot, since a decision on a matter as weighty as this would be in the hands of supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. The ayatollah will also be counting the days to the next round of US sanctions on Iranian oil sales and banking transactions going into effect on November 4.

While Patrushev was in Tehran, Netanyahu used his speech before the UN General Assembly for an all-out attack on the Iranian regime, exposing a second nuclear site in Tehran, a ‘secret atomic warehouse’.

Shakhmani said to the Russian official: “…if it (Israel) continues its attacks it will face regrettable reactions”. He told the Russian official that he would refer the new proposal to the Iranian leadership.

DEBKAfile’s sources add: The Russian-Israeli crisis over the downed Il-20 has passed into the hands of four national security advisers: John Bolton for the Trump administration, Meir Ben Shabat for Israel, Patrushev for Russia and Shakhmani for Iran. Their conclusions will be put before President Putin and Prime Minister Netanyahu for a final decision when they meet again. Both sides agree that this meeting should take place soon, but no date is yet scheduled.