28 september 2018

​Vier Palestijnen gedood, 190 gewonden tijdens de confrontaties vandaag in Gaza - Four Palestinians killed, 190 more injured in Gaza’s Today’s clashes

Palestijnen op weg naar de truck om te protesteren, zwaaien met Palestijnse vlaggen en vervoeren autobanden op vrijdag 28 september 2018 (Foto: Hamas) - Palestinians heading on truck to protest carrying Palestinian flags and tires on Friday, September 28, 2018 (Photo: Hamas)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

IDF zei, dat het reageerde op de gewelddadige protesten met een vliegtuigaanval en standaard middelen voor het verspreiden van relschoppers

Bron: i24NEWS, 28 september 2018


"Vier Palestijnen werden gedood - inclusief een 14-jarige jongen - en bijna 200 gewonden vandaag in confrontaties met Israel Defense Forces (IDF) tijdens protesten in de Gazastrook", zei het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

De 14-jarige Palestijnse jongen zou in de borst zijn geschoten terwijl hij protesteerde bij de grens, terwijl een andere 11-jarige jongen zich in een kritieke toestand bevindt. Aan het begin van de avond zei de IDF, dat op tenminste 10.000 Palestijnen op vijf verschillende locaties langs de grens protesteerden en molotovcocktails, granaten en explosieven naar soldaten en het grenshek gooiden.

"Er zijn geen verwondingen gemeld en er is geen schade veroorzaakt”, zei de IDF. "IDF soldaten maakten gebruik van de standaard middelen voor het verspreiden van relschoppers en schoten in overeenstemming met standaard operationele procedures. In reactie op de granaten en explosieven die tijdens de gewelddadige rellen naar IDF soldaten waren gegooid, voerde een IDF vliegtuig een aanval uit in de noordelijke Gaza strook. Daarnaast identificeerden IDF soldaten verschillende verdachten die het grenshek overstaken vanuit de noordelijke Gazastrook, voordat ze onmiddellijk terugkeerden", zei de verklaring van het Israëlische leger vandaag. “Gazanen lanceerden ook brandbare ballonnen en vliegers, die ten minste zeven branden aan de noordgrens veroorzaakten”, zo verklaarde de IDF.

Er werd gezegd dat één video het onderscheppen van een vlieger door een mini-drone zou laten zien. Een andere video en foto's toonden golvende zwarte rook over open velden met gebouwen op de achtergrond, evenals andere branden waarbij reddingswerkers bezig zijn met blussen.

_____________

ENGLISH    

IDF said it responded to the violent demonstrations with an aircraft strike and standard riot dispersal means

By: i24NEWS, September 28, 2018


“Four Palestinians were killed - including a 14-year-old boy - and nearly 200 more injured Today in clashes with with Israel Defense Forces (IDF) during protests in the Gaza Strip”, the Palestinian Health Ministry said.

The 14-year-old Palestinian boy was said to be shot in the chest while protesting on the border, while another 11-year-old boy was said to be in critical condition. In the early evening hours, the IDF said at least 10,000 Palestinians were demonstrating in five different locations along the border, throwing molotov cocktails, grenades, and explosive devices towards troops and the security fence.

“No injuries have been reported and no damage has been caused", IDF said. "IDF troops are responding with riot dispersal means and are firing in accordance with standard operating procedures. In response to the grenades and explosive devices which were been hurled towards IDF troops during the violent riots, an IDF aircraft carried out a strike in the northern Gaza Strip. In addition, IDF troops identified several suspects crossing the security fence from the northern Gaza Strip before immediately returning”, the Israeli army's statement said Today. "Gazans also launched incendiary balloons and kites, which caused at least seven fires on the northern border", the IDF stated. 

One video was said to show the interception of a kite by a mini drone. A video and pictures showed billowing black smoke across open fields with buildings in the background as well as others with rescue workers hosing down smoking land.