01 oktober 2018

Gewelddadige rellen vannacht in Gaza - Violent riots erupt overnight in Gaza

Israëlische soldaten lanceren traangas om Palestijnen bij het grenshek tussen Gazastrook en het Palestijnse gebied uiteen te drijven, 28 september 2018 (Foto: AFP / SAID KHATIB) - Israeli soldiers launch tear gas to disperse Palestinians near the security fence, September 28, 2018 (Photo: AFP/ SAID KHATIB)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Volgens berichten in de lokale media braken op zondagavond gewelddadige confrontaties uit tussen honderden Palestijnen en de Israëlische strijdkrachten in de Gazastrook, resulterend in verschillende verwondingen en verdere escalerende spanningen langs de grens van Israël met de kustenclave

Bron: i24NEWS, 1 oktober 2018


Relschoppers verbrandden autobanden en gooiden geïmproviseerde explosieven, granaten, vuurwerk en stenen naar de IDF soldaten langs het grenshek, meldde Israel's Channel 10 volgens de Times of Israel.

“Israëlische soldaten kregen opdracht om de oproer-verspreidingsmethoden te gebruiken, waaronder het schieten met scherp in overleg met de IDF”, zei een woordvoerder van het leger. Volgens de Israëlische radio zouden er minstens 10 Palestijnen gewond zijn geraakt, maar er waren geen gewonden aan de kant van Israël. De nachtelijke schermutselingen volgen op een weekend van geweld langs de strook.

Afgelopen vrijdag was de bloedigste dag van de schermutselingen, sinds de Amerikaanse president Donald Trump de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verhuisde, toen tienduizenden Palestijnen samenkwamen op meerdere locaties langs de grens met Gaza. Onder de 7 gedode Gazanen tijdens de confrontaties op vrijdag, bevonden zich twee jongens van 12 en 14. Van de 210 gewonden werden er 90 door Israëlische kogels getroffen, aldus het door Hamas onder controle staande ministerie van Gezondheid. Geen Israëli's raakten gewond, aldus de IDF.

Egypte heeft maandenlang geprobeerd om een staakt-het-vuren te bereiken met als doel een blijvende wapenstilstand tussen Hamas en Israël, in ruil voor een versoepeling van de blokkade van de Joodse staat in de Gazastrook. Indirecte gesprekken lijken echter te zijn weggevallen toen informeel bleek, dat Hamas zich op een nieuwe oorlog voorbereidde en zijn troepen versterkte.

Palestijnen protesteren sinds 30 maart dit jaar bijna wekelijks langs de grens met Gaza als onderdeel van wat zij de "Grote Mars van de Terugkeer" noemen. Ten minste 193 Palestijnen zijn sinds het begin van deze protesten gedood door Israëlisch geschut, waaronder een groot deel van Hamas-leden of leden van andere terroristische groeperingen. Eén Israëlische soldaat is gesneuveld tijdens de confrontaties door een Palestijnse sluipschutter.

_____________

ENGLISH    

Violent clashes broke out between hundreds of Palestinians and Israeli Defense Forces in the Gaza Strip late Sunday night, resulting in several injuries and further escalating tensions along the Israel’s border with the coastal enclave, according to local media reports

By: i24NEWS, October 1, 2018


Rioters burned tires and hurled improvised explosives, grenades, firecrackers, and rocks at IDF troops along the border security fence, Israel’s Channel 10 news reported, according to the Times of Israel.

“Israeli soldiers were instructed to use riot dispersal methods including live fire in accordance with the IDF”, said an army spokesperson. At least 10 Palestinian protesters were said to have been injured, according to Israeli radio, but there were no injuries on the Israeli side. The late-night clashes follow a weekend of violence along the strip.

Friday saw the bloodiest day of clashes since US President Donald Trump relocated the American embassy to Jerusalem as tens of thousands of Palestinians gathered along multiple sites along the Gaza border fence. Two boys aged 12 and 14 were among the seven Gazans killed in the Friday clashes. Of the 210 wounded, 90 were said to have been hit by Israeli live fire, according to the Hamas-run health ministry. No Israelis were injured, the IDF statement said.

Egypt has for months been seeking to broker a ceasefire deal that would see a lasting truce between Hamas and Israel in exchange for a loosening of the Jewish state's blockade of the Gaza Strip. However, indirect talks appear to have fizzled as speculation mounted that Hamas was preparing for another war and bolstering its troops.

Palestinians have been protesting almost weekly along the Gaza border since March 30 in what they call the "Great March of Return". At least 193 Palestinians have been killed by Israeli fire since the start, of which many of are said to be Hamas affiliates or members of other terrorist groups. One Israeli soldier has been shot dead by a Palestinian sniper.