01 oktober 2018

​Noorwegen betrokken bij Israël-Hamas bemiddeling voor de terugkeer van gesneuvelde IDF soldaten - Norway involved in Israel-Hamas mediation for return of fallen IDF soldiers

Oron Shaul (L) en Hadar Goldin  (Foto: Facebook) - Oron Shaul (L) en Hadar Goldin  (Photo: Facebook)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Noorwegen zou betrokken zijn bij de bemiddelingspogingen tussen Israël en Hamas voor de terugkeer van de lichamen van twee gesneuvelde IDF soldaten, meldde de Libanese krant Al-Akhbar vandaag

Bron: i24NEWS, 1 oktober 2018


"De prijs voor de soldaten is een respectabel onderdeel van een deal, zoals de Shalit-deal in 2011", vertelde een bron aan de aan Hezbollah gelieerde krant. "Er is flexibiliteit ten aanzien van de randvoorwaarden die Hamas stelt om onderhandelingen te openen, inclusief de vrijlating van alle gevangenen die zijn vrijgelaten in de Shalit-deal en die sindsdien opnieuw worden vastgehouden”.

Op 11 oktober 2011 hebben Israël en Hamas een deal gesloten via Egyptische bemiddeling voor de vrijlating van Gilad Shalit in ruil voor de bevrijding van 1.027 Palestijnse gevangenen. Velen daarvan werden het jaar erna opnieuw gearresteerd. Hamas heeft in het verleden geen onderhandelingen over de mogelijkheid van ruil geaccepteerd, wat erop duidt dat de prijs van het teruggeven van de lichamen van Oron en Hadar, hoog zou zijn. Soldaten Oron Shaul en Hadar Goldin werden gedood door Hamas tijdens Operation Protective Edge in 2014 en hun lichamen worden verondersteld sindsdien in de Gazastrook te zijn vastgehouden.

Naast de gesneuvelde soldaten, wordt aangenomen dat Hamas minstens twee Israëli's, Avraham Avera Mengistu en Hisham Al-Sayeed, gevangen houdt, die de door Hamas onder controle staande Gaza binnenkwamen, tijdens perioden van slechte geestelijke gezondheid in respectievelijk 2014 en 2015.

Van een derde Israëliër, Jumma Abu Ghanima, is niets meer gehoord sinds hij in juli 2016 werd opgemerkt terwijl hij de geblokkeerde enclave betrad.

Maandenlang hebben zowel de Verenigde Naties als Egypte geprobeerd om een wapenstilstandsovereenkomst te sluiten, die een blijvende wapenstilstand tussen Hamas en Israël tot stand zou brengen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de familie van Shaul en Goldin gezworen dat elke langdurige vredesovereenkomst de terugkeer van de lichamen  van de gevallen soldaten zal omvatten.

Oorspronkelijk noemde het voorstel van de wapenstilstand geen lichamen van de soldaten. Maar nadat de families langdurige druk op Israëlische functionarissen uitoefenden en resoluut campagne voerden, werd de terugkeer van de lichamen een noodzakelijke voorwaarde voor verzoening. Uit een peiling die begin september door het Israel Democracy Institute (IDI) werd gehouden, bleek dat een meerderheid van de Israëli's alleen met een wapenstilstand met Hamas instemt, als het de vrijlating van de lichamen van Shaul en Goldin betekent.

______________

ENGLISH    

Norway is said to be involved in mediation efforts between Israel Hamas group for the return of the bodies of two captured IDF soldiers, Lebanese newspaper Al-Akhbar reported Today

By: i24NEWS, October 1, 2018


“The price for the soldiers is a respectable exchange deal, like the Shalit deal in 2011", a source told the Hezbollah-affiliated newspaper. “There is flexibility regarding the preconditions set by Hamas to open negotiations, including on the release of all prisoners released in the Shalit deal who have since been re-detained".

”On October 11, 2011 Israel and Hamas announced a deal under Egyptian mediation for Gilad Shalit's release in exchange for the liberation of 1,027 Palestinian prisoners. Many were re-arrested the year after. Hamas has in the past refused any negotiations surrounding the possibility of exchange, indicating that the price of return would be high. Soldiers Oron Shaul and Hadar Goldin were killed by Hamas during Israel’s Operation Protective Edge in 2014 and their bodies are believed to have been held in the Gaza Strip since.

In addition to the fallen soldiers, Hamas is believed to be holding captive at least two Israelis, Avraham Avera Mengistu and Hisham Al-Sayeed, who entered Hamas-controlled Gaza during periods of poor mental health in 2014 and 2015 respectively.

A third Israeli, Jumma Abu Ghanima, has not been heard from since he was spotted entering the blockaded enclave in July 2016.

For months, both the United Nations and Egypt has been seeking to broker a ceasefire deal that would see a lasting truce between Hamas and Israel. Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed to Shaul and Goldin’s family that any long-term peace agreement will include the return of the fallen soldiers.

Originally the truce deal did not mention bodies of the soldiers and it was only after the families put prolonged pressure on Israeli officials and relentlessly campaigned, that the return became a necessary condition for reconciliation. A poll conducted in early September by the Israel Democracy Institute (IDI) revealed that a majority of Israelis back a truce with Hamas only if it included the release of the bodies of Shaul and Goldin.