02 oktober 2018

​IAEA weert Israëlische druk af, zegt dat het beweringen over Iran niet ‘zonder meer’ aanneemt - IAEA repels Israeli pressure, says it doesn't take Iran claims 'at face value'

Yukiya Amano, directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) (Foto: ROLAND SCHLAGER, APA/AFP/File) - Yukiya Amano, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA)  (Photo: ROLAND SCHLAGER, APA/AFP/File)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) weert de Israëlische druk af, om een locatie in Teheran te onderzoeken die volgens  Israël een geheim atoommagazijn heeft met de opmerking, “dat het alleen inspecteurs naar locaties zendt ‘indien nodig’ en niet ‘zonder meer’ informatie aanneemt van een derde partij"

Bron: i24NEWS, 2 oktober 2018


Israëlische premier Benjamin Netanyahu onthulde de locatie vorige week in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN. Hij beweerde, dat het internationale atomaire agentschap ongeveer zes weken geleden via Israëlisch verzamelde informatie, over de faciliteit was geïnformeerd, maar weigerde de locatie te onderzoeken.

Zonder expliciet te verwijzen naar de bewering van Netanyahu, benadrukte IAEA directeur-generaal Yukiya Amano, dat “de onafhankelijkheid van het agentschap van het allergrootste belang was, zowel voor het uitvoeren van het werk als voor zijn geloofwaardigheid".

“Het IAEA gebruikt alle beschikbare veiligheidsinformatie die relevant is, maar het neemt niet ‘zonder meer’ informatie aan”, zei Amano in een verklaring. “In overeenstemming met de vastgestelde voorschriften voor veiligheidscontrole en alle verkregen informatie, ook van derden, wordt een situatie aan een grondige beoordeling onderworpen en samen met andere beschikbare informatie beoordeeld, om te komen tot een onafhankelijke beoordeling op basis van de eigen expertise van het Agentschap”, vervolgde de verklaring.

“Een nucleaire verificatie van het IAEA”, zei Amano, “is en moet altijd onpartijdig, feitelijk en professioneel zijn. Om de geloofwaardigheid te behouden, is de onafhankelijkheid van het Agentschap met betrekking tot de uitvoering van verificatieactiviteiten van het grootste belang”.

Middels kaarten en foto's van een uiterlijk onschuldig lijkende faciliteit, beweerde Netanyahu voor de Algemene Vergadering van de VN, dat Iran onlangs 15 kilogram radioactief materiaal uit het vermeende atomaire pakhuis had verwijderd en dit over verschillende andere locaties in de Iraanse hoofdstad had verspreid. De ontmaskering van de locatie door Netanyahu volgde zijn onthulling van afgelopen april op, namelijk dat Israël honderdduizenden documenten uit een ‘geheim nucleair archief’ in Teheran had gevonden met betrekking tot een vermeend Iraans kernwapenprogramma.

_______________

ENGLISH    

The International Atomic Energy Agency (IAEA) pushed back against Israeli pressure to investigate a Tehran site it claims to be harboring a secret atomic warehouse, saying “that it dispatches inspectors to sites and locations ‘only when needed’ and does not take any third-party intelligence ‘at face value’” 

By: i24NEWS, October 2, 2018


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu revealed the site in a speech to the UN General Assembly last week. He claimed that the international atomic agency had been presented with Israeli-gathered intelligence on the facility some six weeks ago, but refused to investigate the site.

Without explicitly referring to Netanyahu's claim, IAEA chief Yukiya Amano insisted “that the agency's independence was of paramount importance for its work and for its credibility”.

“The IAEA uses all safeguards-relevant information available to it, but it does not take any information at face value”, Amano said in a statement. “In line with established safeguards practices, all information obtained, including from third parties, is subject to rigorous review and assessed together with other available information to arrive at an independent assessment based on the Agency’s own expertise”, the statement continued.

“The IAEA’s nuclear verification work”, Amano said, “is and must always be impartial, factual, and professional. In order to maintain credibility, the Agency’s independence in relation to the implementation of verification activities is of paramount importance”.

Brandishing maps and photographs of an outwardly innocuously appearing site, Netanyahu claimed before the UN General Assembly that Iran had recently removed 15 kilograms of radioactive material from the alleged atomic warehouse, distributing it among various other sites in the Iranian capital. Netanyahu's exposing of the site followed his revealing in April that Israel had recovered hundreds of thousands of documents from a ‘secret nuclear archive’ in Tehran pertaining to an alleged Iranian nuclear weapons program.