04 oktober 2018

​Hamas verleidt kleuters om te spelen met vuurgevaarlijke ballonnen - Hamas entices preschoolers to play with incendiary balloons

Vuurgevaarlijke ballon in Israël (Foto: politie woordvoerder) - Incendiary balloon in Israel (Photo: Police spokesperson)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nieuwe berichten melden, dat terroristen lichtjes en speelgoed vastmaken aan vuurgevaarlijke ballonnen, in een poging Israëlische kleuters te verleiden om ermee te spelen 

Bron: Arutz Sheva Staff, 3 oktober 2018


Eén van de nieuwste terreurtechnieken van Hamas, is het proberen om Israëlische kleuters te verleiden met vuurgevaarlijke ballonnen te spelen, door het kiezen van kleurrijke ballonnen met daaraan lichtjes en speelgoed bevestigd, berichtte Yediot Ahronot.

Volgens het bericht was een cluster van ballonnen, dat onlangs in de regio Eshkol werd gevonden, aan een explosief stuk speelgoed bevestigd. De ballonnen, die laat in de nacht gevonden werden, waren kleurrijk met kleurige flikkerende lichtjes.

Kibbutz Be'eri's secretaris, Yaniv Hagi, vertelde Yediot Aharonot: "Tijdens alle uren van de dag en de nacht komen vuurgevaarlijke ballonnen terecht bij onze kibboets, versierd met sprankelende, flikkerende lichtjes en soms met smiley faces, opdat onze kinderen met ze willen spelen”.

"Twee dagen geleden hadden we een vliegerfestival in de kibboets en plotseling hoorde ik een meisje haar vader vragen:" Hoe kan ik het verschil zien tussen één van onze vliegers en een vlieger die uit Gaza komt? Ik verwacht van de premier, dat hij de verantwoordelijkheid neemt en zegt, dat hij al het nodige zal gaan doen om dit probleem op te lossen. Dat betekent niet alleen met geweld, maar ook met praten, acties, proberen, investeren in middelen, tijd en geld - alles wat hij kan. Deze situatie kan niet langer doorgaan”.

De krant citeerde ook nieuwe veiligheidsrichtlijnen die ouders aanraden om "kinderen te vertellen, geen voorwerpen aan te raken die aan ballonnen zijn bevestigd en op speelgoed lijken. In het geval dat je dergelijke ballonnen tegenkomt, moet je niet in de buurt komen van het object en een volwassene of een veiligheidsagent erbij roepen. Soms zijn er foto's op de ballonnen, met harten en glimlachen, en grappige gezichten en andere zaken. Dit is bedoeld om de indruk te wekken dat het object veilig is. Raak deze niet aan en blijf uit de buurt".

_____________

ENGLISH    

New report says terrorists are attaching lights, toys, to incendiary balloons in attempts to lure preschoolers into playing with them

By: Arutz Sheva Staff, October 3, 2018


A new attempt by Hamas to entice Israeli children to play with incendiary balloons includes choosing colorful balloons and attaching lights and toys to them, Yediot Ahronot reported.

According to the report, a cluster of balloons recently found in the Eshkol Region was attached to an explosive toy. The balloons, found late at night, were colorful and included colorful flashing lights.

Kibbutz Be'eri's secretary, Yaniv Hagi, told Yediot Aharonot: "Incendiary balloons land in our kibbutz at all hours of day and night. They arrive with flashing and sparkling lights, and some of the balloons have smiley faces on them, so that children will want to touch them."

"Two days ago, we had a kite festival in the kibbutz, and suddenly I heard a girl ask her father, 'How will I be able to tell the difference between one of our kites and a kite which flew in from Gaza? I expect the Prime Minister to take responsibility and say, I'm going to do everything necessary to solve this issue. That doesn't mean just force, it also means talking, working, trying, investing resources, time, and money - everything he can. This situation cannot continue”.

The newspaper also quoted new safety guidelines, asking parents to "tell children not to touch objects which are attached to balloons and look like toys. In such a case, distance yourself from the object and call an adult or a security officer. Sometimes there are pictures on the balloons, with hearts and smiles, and funny faces and other things. All of these are intended to create the impression that the object is safe. Do not touch these, and do not go near them”.