04 oktober 2018

Shin Bet voorkomt geplande Hamas terreuraanslagen op Israëlische doelen - Shin Bet thwarts planned Hamas terror attacks against Israeli targets

Hamas terroristen (Foto: TV7 Israel News) - Hamas militants (Photo: TV7 Israel News)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Twee personen gearresteerd en aangeklaagd wegens het hebben van banden met terroristen en lidmaatschap van een terreurorganisatie

Bron: JPOST, ANNA AHRONHEIM, 3 oktober 2018


Shin Bet, Israel Security Agency, verklaarde woensdag dat het pogingen van Hamas om terreuraanslagen op Israëli's te plegen, onder leiding van terroristische Hamas functionarissen uit de Gazastrook, had verijdeld.

Volgens het bureau werden de 21-jarige Issa Shalaldeh en de 20-jarige Omar Mas'ud gearresteerd op verdenking van gerekruteerd te zijn door Hamas in de Gazastrook, om aanslagen op Israëli's te plegen, en ook voor hulp bij de overdracht van terroristische fondsen.

De twee activisten van de Hamas studentengroep aan de Bir Zeit University, worden ook verdacht van het volgen van een terroristische opleiding. Ze werden ervan beschuldigd, banden te hebben met terroristen en lid te zijn van een terroristische organisatie.

Tijdens het onderzoek bleek dat de 24-jarige Hazem Hamayel, afkomstig uit de Westelijke Jordaanoever, via een fictief Facebook-profiel contact had opgenomen met een Hamas functionaris. De Hamas functionaris zou hem uitgelegd hebben hoe hij een terroristische aanslag moest organiseren.

Volgens de Shin Bet hebben hooggeplaatste leden van Hamas uit de Gazastrook, in 2015 cellen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever opgericht om meer leden te rekruteren, met als doel aanslagen op Israëli's te plegen. De cellen richten zich specifiek op het rekruteren van Palestijnse ingenieurs en technologiestudenten, die over de knowhow beschikken om explosieven te vervaardigen.

"De activiteit van de terroristische infrastructuur in Gaza, in combinatie met extra Hamas activiteit vanuit de Gazastrook, is een onlosmakelijk onderdeel van de pogingen van Hamas om de veiligheidsstabiliteit op de Westelijke Jordaanoever, in Israël en in de Gazastrook te ondermijnen", aldus een verklaring van Shin Bet. "Het bureau volgt deze voortdurende inspanningen en is erop gericht om van tevoren alle geplande activiteiten van de terroristische organisatie Hamas, te verijdelen”, voegde het toe.

Sinds de oprichting van de cellen zijn tientallen Hamas leden gearresteerd door Shin Bet en de IDF. Tijdens ondervragingen hebben de leden bekend, dat ze door de Gaza-cel zijn gerekruteerd via sociale netwerken om aanvallen op Israëli's uit te voeren.

Sinds het begin van de laatste golf van geweld tegen Israël en de Westelijke Jordaanoever in september 2015, zijn talloze Hamas aanslagen door veiligheidsdiensten verijdeld.

In juni arresteerde Shin Bet, 20 Hamas leden in de stad Nablus, die dodelijke aanslagen in het hele land hadden gepland, waaronder een zelfmoordaanslag in Jeruzalem.

Afgelopen augustus rolde Shin Bet een groot netwerk in Hebron op, dat tientallen activisten rekruteerde, waaronder een aantal vrouwen die, in samenwerking met het Hamas hoofdkwartier, in het buitenland en in de Gazastrook actief waren.

In januari 2018 hebben veiligheidsdiensten een 17-koppige Hamas cel op de Zuidelijke Westelijke Jordaanoever opgerold, waarvan de leden actief waren geweest bij het bevorderen van terroristische aanslagen, onder leiding van een Hamas activist uit de Gazastrook.

Een door Hamas geplande ontvoering in december 2017, werd voortijdig ontdekt door de Shin Bet, toen leden van de cel, die opereerden vanuit het dorp Tel bij Nablus, van plan waren om Israëlische gijzelaars te gebruiken als een middel in de onderhandelingen, om Palestijnen vrij te laten die in Israëlische gevangenissen werden vastgehouden.

______________

ENGLISH

Two individuals were arrested and charged with having links with terror elements and being members of a terror organization

By: JPOST, ANNA AHRONHEIM, October 3, 2018


Israel’s Shin Bet internal security agency announced on Wednesday that had it foiled efforts by Hamas to carry out terrorist attacks against Israelis under the direction of operatives from the Gaza Strip.

According to the agency, 21-year-old Issa Shalaldeh and 20-year-old Omar Mas’ud were arrested on suspicion of being recruited by Hamas in the Gaza Strip to carry out attacks against Israelis, and also for aiding in the transfer of terrorist funds.

The two activists in the Hamas student group at Bir Zeit University  are also suspected of undergoing military training. They were charged with having links with terrorists and being members of a terrorist organization.

During the investigation, 24 year-old Hazem Hamayel, also from the West Bank, was found to have contacted a Hamas official through a fictional Facebook profile. The Hamas official allegedly taught him how to organize a terrorist attack.

According to the Shin Bet, senior members of Hamas’s military wing in the Gaza Strip established cells in Gaza and the West Bank in 2015 in order to recruit more operatives to carry out attacks against Israelis.

The cells specifically aim to recruit Palestinian engineering and technology students who would have the know-how to manufacture explosives.

“The activity of the terrorist infrastructure in Gaza, along with additional Hamas activity from the Gaza Strip is an inseparable part of Hamas’s attempts to undermine security stability in the West Bank, Israel and the Gaza Strip", read a statement from Shin Bet. "The agency follows these ongoing efforts and will work to thwart any activity of the Hamas terrorist organization in advance", it added.

Dozens of Hamas operatives have been arrested by Shin Bet and the IDF since the establishment of the cells. Under interrogation, the operatives have confessed to having been recruited by the Gaza cell through social networks in order to carry out attacks against Israelis.

Since the beginning of the latest wave of violence to hit Israel and the West Bank in September 2015, numerous Hamas attacks have been thwarted by security forces.

In June, Shin Bet arrested 20 Hamas members from the West Bank city of Nablus who planned lethal attacks across the country, including a suicide bombing in Jerusalem.

Then in August, the security agency broke up a large network in Hebron that recruited dozens of activists, including a number of women who operated in coordination with Hamas headquarters abroad as well as in the Gaza Strip.

In January, security forces broke up a 17-member Hamas cell in the southern West Bank whose members had been active in promoting terrorist attacks under the guidance of a Hamas activist in the Gaza Strip.

A Hamas kidnapping plot was also broken up by the Shin Bet last December, when cell members operating from the village of Tel near Nablus planned to use Israeli hostages as a bargaining chip in negotiations to release Palestinians held in Israeli jails.