04 oktober 2018

IDF: Hamas één misstap verwijderd van een volgende Gaza oorlog - IDF: Hamas one miscalculation away from another Gaza war

Palestijnen protesteren in de walm van traangas aan de grensovergang Erez met Israël, in de Noordelijke Gazastrook op 3 oktober 2018 (Foto: AFP/SAID KHATIB) - Palestinian protesters demonstrate in tear gas smokes at the Erez border crossing with Israel in the northern Gaza Strip on October 3, 2018 (Photo: AFP/SAID KHATIB)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In de afgelopen paar weken zijn de protesten langs het grenshek in intensiteit toegenomen en hebben Gazanen geïmproviseerde explosieven zoals vuurwerk en granaten naar de soldaten van de IDF gegooid

Bron: JPOST, ANNA AHRONHEIM, 4 oktober 2018


Naarmate de zomer ten einde loopt, zijn de kansen op oorlog in de Gazastrook tussen Israël en Hamas opnieuw toegenomen.

Donderdagmorgen besloot IDF stafchef Lt. Gen. Gadi Eisenkot om de troepen langs het grenshek te versterken, daarbij verwijzend naar het beleid van het leger om infiltratie vanuit de geblokkeerde kustenclave in het Zuiden van Israël, te voorkomen.

De versterkingen bestaan uit sluipschutters, infanterie en wapens. De IDF heeft ook het Iron Dome raketafweersysteem ingezet vanwege eventuele mortier- en raketbeschietingen vanuit de geblokkeerde kustenclave.

De beslissing werd genomen voorafgaand aan de 29ste week van gewelddadige vrijdagprotesten, uit bezorgdheid over een mogelijke escalatie. De protesten die eind maart begonnen met als doel de opheffing van de blokkade door Israël, hebben het leven geëist van bijna 200 Palestijnen. Zes maanden later zijn de wekelijkse protesten alleen maar gewelddadiger geworden.

De interne dynamiek in de strook, vooral de humanitaire situatie die langzamerhand tot een kookpunt stijgt, heeft de vlammen doen oplaaien. Naast het feit, dat de Verenigde Staten alle financiën aan de UNRWA hebben stopgezet, is de werkloosheid hoger dan 40 procent, raken de ziekenhuizen door hun brandstof en voorraden heen en hebben de inwoners slechts zes uur per dag elektriciteit.

Op woensdag meldde The Telegraph, dat Hamas leider Yayha Sinwar had gezegd, dat Hamas open stond voor een langdurige wapenstilstand met Israël. In ruil voor het opheffen van de blokkade, zei hij, zou Hamas en andere Palestijnse groeperingen ervoor zorgen dat alle raketaanvallen en andersoortige aanvallen vanuit Gaza zouden stoppen.

_____________

ENGLISH    

Over the past few weeks, the protests along the border fence have increased in intensity and Gazans have been hurling improvised explosive devices such as firecrackers and grenades at IDF forces

By: JPOST, ANNA AHRONHEIM, October 4, 2018


As the summer comes to a close, the chances of war in the Gaza Strip between Israel and Hamas have risen once again.

On Thursday morning, IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Gadi Eisenkot decided to reinforce troops along the tense security fence, citing the military’s policy of preventing infiltration from the blockaded coastal enclave into southern Israel.

The reinforcements will include snipers as well as infantry and armored forces. The IDF has also deployed the Iron Dome missile defense system over fears of mortar and rocket fire from the blockaded coastal enclave.

The decision was made ahead of the 29th week of violent Friday protests out of concern over a possible escalation. The protests which began at the end of March and which call on Israel to lift the blockade have claimed the lives of close to 200 Palestinians. Six months in, the weekly protests have become even more violent.

The internal dynamics in the Strip, especially the humanitarian situation that continues to inch closer to its boiling point, have stoked the flames. In addition to the United States cutting all funds for UNRWA, unemployment is above 40 percent, hospitals are running out of fuel and supplies and residents have only six hours of electricity.

On Wednesday, The Telegraph reported that Hamas leader Yayha Sinwar said that the group was seeking a long-term truce with Israel. In return for the lifting of the blockade, he said, the group and other Palestinian factions would ensure that all rocket fire and other attacks from Gaza would stop.