05 oktober 2018

Video - Netanyahu aan Merkel: “Iran probeerde een terreuraanslag in Europa te plegen” - Video - Netanyahu tells Merkel: “Iran tried to commit a terror attack in Europe”

PM Netanyahu en Bondskanselier Merkel (Foto: Haim Zach, GPO ) - PM Netanyahu and German Chancellor Merkel (Photo: Haim Zach, GPO)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Netanyahu bespreekt Israëls veiligheid met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en informeert haar, dat Iran bezig is met het bouwen van een ''oorlogsmachine"

Bron: Arutz Sheva, Tzvi Lev, 4 oktober 2018


De Israëlische premier Netanyahu bekritiseerde de Iraanse deal tijdens een top met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, afgelopen donderdag.

"Ik was tegen de deal met Iran, omdat het naar mijn mening de weg baant naar een nucleair arsenaal en miljarden uitgeeft aan de initiatiefnemers van terreur en niet aan Iraanse burgers”, zei Netanyahu tegen Merkel, die een vocale voorstander is van de Iraanse deal .

Netanyahu wees erop, dat Israël onlangs een poging tot een terreuraanslag in Europa had verijdeld en er bij Merkel en andere Europese leiders op had aangedrongen, de Islamitische Republiek te bestrijden.

"De agressie van Iran heeft zich verspreid naar Europa", beweert Netanyahu. "Iran heeft terroristische aanslagen in Europa gepland, en de Israëlische inlichtingendiensten hebben de Europese inlichtingendiensten informatie verschaft over pogingen tot aanslagen in Europa", zei hij. "Ik geloof dat voorstanders van Iran zich tegen Iran moeten verenigen”, aldus Netanyahu.

Netanyahu beloofde dat "Israël zal blijven doen wat nodig is om zichzelf te verdedigen, en we zullen blijven proberen te verhinderen dat Iran, Syrië en Libanon verandert in vooruit geschoven Iraanse pionnen".


Netanyahu tijdens top met Bondskanselier Angela Merkel, 4 oktober 2018 (Video: Arutz Sheva) 


Netanyahu refereerde waarschijnlijk aan een door Iran gesponsorde bomaanslag tegen een demonstratie van de oppositie in Parijs eerder dit jaar. Afgelopen dinsdag meldden de berichten, dat Frankrijk had besloten om bezittingen met betrekking tot het Iraanse ministerie van Defensie en Inlichtingen, die op Frans grondgebied opereert, te bevriezen, evenals de bezittingen van twee Iraniërs als reactie op de aanslag.

"Een terroristische aanval op Villepinet werd op 30 juni verijdeld", zei het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. "Een incident van deze omvang op ons nationale grondgebied kan niet ongestraft blijven”.

______________

ENGLISH    

Netanyahu talks Israel's security with German Chancellor Angela Merkel, says Iran building a '‘war machine”

By: Arutz Sheva, Tzvi Lev, October 4, 2018


Israel's Prime Minister Netanyahu blasted the Iran deal during a summit with German Chancellor Angela Merkel on Thursday.

"I opposed the deal with Iran, because in my opinion it is paving its way to a nuclear arsenal and giving billions to the initiators of terror and not to Iranian citizens”, Netanyahu told Merkel, who has been a vocal proponent of the Iran deal.

Netanyahu pointed out that Israel had recently foiled an attempted terror attack in Europe and urged Merkel and other European leaders to crack down on the Islamic Republic.

"Iran's aggression has spread to Europe”, alleged Netanyahu. "Iran has planned terrorist attacks in Europe, and Israeli intelligence has given European intelligence agencies information about attempted attacks in Europe”, he said, adding: "I believe that all Iranian nations should unite against Iran”.

Netanyahu vowed that "Israel will continue to do what it takes to defend itself, and we will continue to stop Iran from turning Syria and Lebanon into forward bases".


Netanyahu during a summit with Chancellor Angela Merkel, October 4, 2018 (Video: Arutz Sheva)


Netanyahu was likely referring to an Iranian-sponsored bombing against a rally by opposition figures in Paris earlier this year. On Tuesday, reports said France had decided to freeze assets related to the Iranian Ministry of Defense and Intelligence operating in French territory, as well as the assets of two Iranians in response to the attack.

"A terrorist attack on Villepinet was thwarted on June 30," the French Foreign Ministry said in a statement. "An incident of this magnitude in our national territory can not go unpunished”.