05 oktober 2018

2 Palestijnen gedood in Gaza confrontaties met IDF - 2 Palestinians killed in Gaza clashes with IDF

Gaza rellen, vrijdag 5 oktober, 2018 (Foto: AP/Khalil Hamra) - Gaza riots, Friday, October 5, 2018 (Photo: AP/Khalil Hamra)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Twee Palestijnen zijn vandaag gedood tijdens confrontaties met Israel's Defence Forces (IDF) in Gaza, toen zo'n 20.000 demonstranten op verschillende locaties langs de grens bijeenkwamen

Bron: i24NEWS, 5 oktober 2018


Naast de twee doden zei het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, dat er 124 gewonden zijn gevallen, toen tijdens Israëlische luchtaanvallen twee doelen in het Noorden van de strook werden getroffen. Het ministerie van Volksgezondheid identificeerde de twee doden als de 12-jarige Faras Assarsawei en de 24-jarige Mahmud Abu Sma'an. "De relschoppers gooiden met explosieven en granaten, gebruikten  rollende brandende autobanden en gooiden stenen naar IDF soldaten en het veiligheidshek. IDF soldaten reageerden met oproer verspreidende middelen en schoten met scherp, volgens standaard operationele procedures", volgens een verklaring van de IDF.

"In reactie op verschillende granaten en explosieven die door de relschoppers naar IDF soldaten werden gegooid, voerde een IDF vliegtuig twee aanvallen uit in de Noordelijke Gazastrook. Daarnaast zagen IDF soldaten tien verdachten die het grenshek doorbraken vanuit de Noordelijke Gazastrook en vanaf Israëlische grondgebied, naast het grenshek, met granaten gooiden en onmiddellijk daarna terugkeerden naar de Gazastrook. Er werden geen gewonden aan de kant van de IDF gemeld", voegde de verklaring eraan toe.

Op donderdag kondigden het Israëlische leger aan, dat het van plan was om op grote schaal zijn troepen in het Zuiden van het land te versterken, door aanhoudend geweld langs de grens met Gaza. Het leger zei, dat het besluit was genomen naar aanleiding van een situatiebeoordeling door IDF stafchef luitenant-generaal Gadi Eisenkot en andere hoge militaire en veiligheidsfunctionarissen, en voortkwam als onderdeel van zijn "vastberaden beleid ter bestrijding van terroristische activiteiten en het voorkomen van infiltraties in Israël vanuit de Gazastrook".

"De IDF is voorbereid op een breed scala aan scenario's en houdt de Hamas terreurorganisatie verantwoordelijk voor alles wat er in de Gazastrook en daarbuiten gebeurt", aldus de verklaring.

______________

ENGLISH    

Two Palestinians were killed in clashes with Israels Defense Forces (IDF) in Gaza on Friday as some 20,000 protesters gathered at several locations along the border 

By: i24NEWS, October 5, 2018


In addition to the two killed, Gaza's health ministry said 124 were injured, while Israeli air crafts struck two targets in the northern part of the Strip. The health ministry identified the two killed as as 12-year-old Faras Assarsawei and 24-year-old Mahmud Abu Sma'an. "The rioters are throwing explosive devices and grenades, rolling burning tires and hurling rocks at IDF soldiers and the security fence. IDF troops are responding with riot dispersal means and live fire, and are operating under standard operating procedures”, a statement from the IDF said.

“In response to several grenades and explosive devices that were hurled by the rioters at IDF soldiers, an IDF aircraft carried out two strikes in the northern Gaza Strip. In addition, IDF troops spotted ten suspects who crossed the security fence from the northern Gaza Strip into Israeli territory, hurled grenades adjacent to the security fence and immediately returned to the Gaza Strip. No injuries to IDF soldiers were reported”, the statement added.

On Thursday, the Israeli military announced that it intends to conduct a wide-scale reinforcement of its forces in the country's south amid ongoing violence along the Gaza border. The army said the decision was made following a situation assessment by IDF Chief of Staff Lt. Gen. Gadi Eisenkot and other senior military and security officials, and came as part of its "determined policy to thwart terror activity and prevent infiltrations into Israel from the Gaza Strip”.

"The IDF is prepared for a wide range of scenarios and holds the Hamas terror organization accountable for all that happens in the Gaza Strip and from it”, the statement said.