06 oktober 2018

Zit Israël achter Whats App waarschuwing aan inwoners van Beiroet over Hezbollah raketlocatie? - Is Israel behind Whats App warning to Beirut residents about Hezbollah missile site?

De vermeende locatie in Beiroet van een raketfabriek van Hezbollah, zoals gemeld door Israel's Channel 10 news op 3 oktober 2018 (Foto: Channel 10) - The alleged site in Beirut of a Hezbollah missile factory, as reported by Israel's Channel 10 news on October 3, 2018 (Photo: Channel 10)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

Een Whats App bericht, verstuurd naar duizenden inwoners van de Libanese hoofdstad, waarschuwt hen om voorzorgsmaatregelen te treffen vanwege raketfabriek van terreurgroep, vlakbij hun woningen

Bron: TOI STAFF, 3 oktober 2018

 

Duizenden inwoners van de buitenwijken van Beiroet kregen in de vooravond van dinsdag op woensdag, Whats App berichten, verondersteld te zijn verzonden door Israël, met de waarschuwing dat hun woningen in de directe nabijheid liggen van een Hezbollah raketfabriek, zo maakte Israëli’s Channel 10 woensdagnacht bekend.

De vermeende locatie is niet één van de drie zogenaamde Hezbollah raketfabrieken, die premier Benjamin Netanyahu afgelopen week in zijn speech aan de UN bekend maakte, meldt het TV bericht.

De Israëlische minister van defensie, Avigdor Liberman, heeft dinsdag gezegd, dat Israël informatie heeft over nog meer Iraanse en Hezbollah raketlocaties, en de informatie op een geschikt tijdstip naar buiten zal brengen. Israëlische militaire functionarissen weigerden echter commentaar te geven over de onthulling van de laatst genoemde locatie, meldde Channel 10.

Verder wordt vermeld dat de locatie, die beschreven wordt in de Whats App berichten, in het hart van een woonwijk ligt, dicht bij een school, bij het St. George ziekenhuis en bij de Spaanse ambassade, in de Libanese Hadath buurt van de hoofdstad liggen. Er wordt gespeculeerd dat de locatie, evenals de andere drie vermeende Hezbollah raket faciliteiten, door Netanyahy afgelopen donderdag nauwkeurig omschreven in zijn toespraak op de Algemene Vergadering van de VN, een Hezbollah raketfabriek is.

De Whats App berichten die 's avonds was gestuurd, waren anoniem. Eén van de berichten luidde: “Belangrijke boodschap. Dichtbij uw huis is sinds enige tijd een Hezbollah raketlocatie gestationeerd. U wordt geadviseerd voorzorgsmaatregelen te treffen”.

Een Whats App waarschuwingsbericht, verzonden naar duizenden inwoners van Beiroet, vanwege de ligging van hun woningen in de nabijheid van een Hezbollah faciliteit, zoals bericht door Israel’s Channel 10, 3 oktober 2018 (Channel 10 screenshot)


“Klaarblijkelijk werkt Israël er hard aan om dit onderwerp hoog op de Libanese publieke agenda te houden” meldde het Israëlische TV station, “misschien teneinde Hezbollah ertoe te bewegen dergelijke locaties te verplaatsen, hetgeen meer informatie kan opleveren”. Het TV station meldde verder, dat de onthulling van details van andere locaties, binnenkort plaatsvindt. Op dinsdag zei Lieberman tegen journalisten, dat Israël “een heleboel informatie beschikbaar heeft, en we zullen het juiste tijdstip kiezen om informatie over aanvullende locaties, zowel in Iran als in Beiroet, bekend te maken”.  

“Netanyahy was eigenlijk van plan om nog meer informatie te verschaffen in de speech van vorige week donderdag, maar de veiligheidsdienst raadde hem aan dit niet te doen”, aldus Channel 10 nieuws, zaterdagavond.

Libanon heeft Netanyahu’s beweringen aan de VN over aanwezige Hezbollah raketfabrieken ontkend, en de minister van Buitenlandse Zaken, Gibran Bassil, heeft daarop een flink aantal buitenlandse afgezanten en journalisten uitgenodigd voor een bezichtiging van de vermeende locaties, om de Israëlische aantijgingen in diskrediet te brengen.

De Libanese minister van buitenlandse zaken, Gibran Bassil, brengt op 1 oktober 2018,  73 buitenlandse afgezanten en journalisten bijeen in het Al-Ahed stadion in de zuidelijke buitenwijk van Beiroet, voor een rondleiding die hij organiseerde  naar aanleiding van vermeende raketten rondom de Libanese internationale luchthaven van de hoofdstad, in een poging  om de Israëlische aantijgingen dat de Hezbollah beweging daar een geheime raketlocatie heeft, te weerleggen (Foto: AFP/Anwar Amro)


Bassil nam zijn gasten mee naar een openbaar zwembad en het sportterrein, in een poging om de Israëlische aantijgingen te weerleggen. “Vandaag verheft Libanon haar stem door zich te richten tot alle landen in de wereld, om de beweringen van Israël te ontzenuwen”, zei Basil. Israëls Channel 10 nieuws meldde maandagnacht, dat Libanon vreesde dat Israël mogelijk de locaties aan zou vallen.

Netanyahu merkte op, dat de diplomatieke vertegenwoordigers “zich af zouden moeten vragen waarom de Libanese autoriteiten drie dagen wachtten met het aanbieden van een toer”. Hij vermelde in zijn VN speech dat één van de vermeende locaties is gesitueerd onder een voetbalveld dat gebruikt wordt door een door Hezbollah gesponsord team;  een tweede ligt precies noordelijk van de Rafik Hariri internationale luchthaven; en de derde ligt ondergronds bij de haven van Beiroet en minder dan 500 meter van het asfaltwegdek van de luchthaven. Netanyahu zei, dat Hezbollah moeite heeft gedaan om de bekendgemaakte locaties te ontruimen zodat buitenlandse diplomaten het gebied konden bezichtigen. “Het is bedroevend dat de Libanese regering de veiligheid van haar eigen burgers opoffert terwijl het ruggensteun geeft aan Hezbollah, die Libanon gegijzeld heeft in diens agressie tegen Israël”, merkte Netanyahu op.

Eerder op maandag gaf het Israëlische leger een video vrij, die liet zien, dat er op de dag van de rondleiding, drie dagen waren verstreken sinds Netanyahu een uitvoerige uitleg gaf over de aanwezigheid van de vermeende Hezbollah locaties. “In drie dagen kun je een fabriek voor precisieraketten ontruimen, nodig vervolgens buitenlandse afgezanten uit en hoop dat de wereld zich erdoor laat overtuigen”, aldus het leger. Er werd bij de internationale gemeenschap op aangedrongen zich niet te laten bedriegen door de “leugens van Hezbollah”.

De Russische ambassadeur in Libanon, Alexander Zasypkin, beschreef de toer als ‘zeer goed’. “In diplomatieke en politieke kringen zijn er veel beweringen”, zei hij tegen The Associated Press. “Wat we vandaag zien zijn feiten. Er is een club en een stadion. Ik kan het mij niet voorstellen, dat er geheime activiteiten plaatsvinden op deze locaties. We kunnen dat met onze eigen ogen zien”.

Hezbollah, wiens leden Zuid Libanon beheersen aan de grens van Israël en de zuidelijke buitenwijken van Beiroet waar de luchthaven is gesitueerd, heeft niet officieel gereageerd op de beschuldiging.

Bassil haalde wel uit naar Israël als het land dat, naar zijn zeggen, “ons land, ons luchtruim en ons zeegebied 1.417 keer geweld heeft aangedaan in de laatste acht maanden”. Israël probeerde “misbruik te maken van de UN resoluties en een volgende aanval op een soeverein land te rechtvaardigen”, zei hij. Bassil zei verder, dat zijn regering niet zou toestaan dat er raketfabrieken dichtbij de luchthaven gesitueerd zouden zijn, en dat Hezbollah wel “wijzer” is dan om ze daar te plaatsen. Hij zei, dat de beweringen van Netanyahu zijn gebaseerd op “inaccurate” berekeningen zonder sluitend bewijs. “Libanon eist dat Israël stopt met haar dwaasheid”, merkte hij op.

Hezbollah’s leider, Hassan Nasrallah, pochte onlangs dat Hezbollah nu “zeer accurate” raketten bezit, ondanks de pogingen van Israël om te voorkomen dat Hezbollah zulke wapens in handen kreeg. Bassil erkende de beweringen van Hezbollah, maar zei dat dit niet betekent, dat deze raketten aanwezig zijn in de nabijheid van de luchthaven van Beiroet.

Spoedig na de speech van vorige week donderdag van Netanyahu, gaf de IDF satellietbeelden vrij, van de locaties die, naar verluidt, door Hezbollah worden gebruikt om ondergrondse productievoorzieningen voor precisieraketten te verbergen. Het doel van de luchtaanval van Israël van afgelopen maand, waarbij een Russisch verkenningsvliegtuig onopzettelijk was neergeschoten door Syrische luchtafweer, was materieel dat wordt gebruikt voor de productie van precisieraketten en op weg naar Hezbollah, aldus The Times of Israel. Netanyahu vermeldde, dat deze precisieraketten in staat zijn om op 10 meter (32 voet) nauwkeurigheid hun vastgestelde doel te treffen. Men schat het arsenaal van Hezbollah tussen de 100.000 en 150.000 raketten en projectielen, waarvan de meerderheid, wordt verondersteld, de precisietechnologie mist.

Het leger merkt op, dat de locaties “weer een voorbeeld zijn van de Iraanse verschansing in het gebied en van de negatieve invloed van Iran”. Volgens de Israëlische militaire strijdkrachten begon Hezbollah vorig jaar met de bouw van de locaties. Berichten over het bouwen van ondergrondse fabrieken in Libanon door Iran, bestemd voor het converteren van raketten naar precisieraketten, doken voor het eerst op in maart 2017. Vanaf toen heeft Israël herhaaldelijk gezegd dat het dergelijke fabrieken niet zal tolereren. In januari van dit jaar zei Netanyahu “dat Libanon een fabriek voor precisieraketten verkreeg, hetgeen een serieuze dreiging Israël is. Deze raketten vormen een ernstige bedreiging voor Israël, en we kunnen deze dreiging niet accepteren”.

_______________

ENGLISH    

Whats App message sent to thousands in Lebanese capital tells them to take precautionary measures because of terror group’s site near their homes

October 3, 2018

 

Thousands of residents in Beirut’s southern suburbs received WhatsApp messages overnight Tuesday-Wednesday, believed to have been sent by Israel, warning them that their homes are in close proximity to a Hezbollah weapons facility, Israel’s Channel 10 news reported on Wednesday night.

The alleged site is not one of the three alleged Hezbollah weapons factories exposed by Prime Minister Benjamin Netanyahu in his speech to the UN last week, the TV report said.

Israel’s Defense Minister Avigdor Liberman had said Tuesday that Israel has information on additional Iranian and Hezbollah military sites and would release it at the appropriate time. However, Israeli military officials refused to comment on the exposure of the latest site, Channel 10 said.

It said the site described in the WhatsApp messages is in the heart of a residential area, close to a school, to the St. George’s Hospital and to the Spanish Embassy — which are in the Lebanese capital’s Hadath area. It speculated that the site, like the other three alleged Hezbollah facilities detailed by Netanyahu in his address to the UN General Assembly last Thursday, is a Hezbollah missile factory.

The Whats App message sent overnight was unsigned. “Important message", it reportedly stated. “Near your home, a site belonging to Hezbollah has been located for some time. You are advised to take precautionary measures".

A Whats App message sent to thousands of Beirut residents warning of their homes’ proximity to a Hezbollah facility, as reported by Israel’s Channel 10 news, October 3, 2018 (Channel 10 screenshot)

 

“Apparently Israel is working hard to keep this issue high on the Lebanese public agenda”, the Israeli TV report said, “perhaps in order to prompt Hezbollah to move those sites, which would produce further intelligence”. The report said that the exposure of details regarding further sites was also now anticipated. Liberman told journalists on Tuesday that Israel has “a lot of information at hand, and we are still choosing the right time to reveal [intelligence on additional] facilities both in Iran as well as in Beirut”.

Netanyahu intended to reveal further intelligence material in the speech on Thursday, but the security establishment recommended that he not do so, Channel 10 news said Saturday night.

Lebanon has denied Netanyahu’s claims about Hezbollah missile factories, and its foreign minister, Gibran Bassil, on Monday took dozens of foreign diplomats on a tour of the alleged areas, seeking to discredit the Israeli allegations. 

Lebanon’s Foreign Minister Gibran Bassil gathers 73 foreign envoys and journalists at Al-Ahed stadium in Beirut’s southern suburbs on October 1, 2018 during a tour he organized of alleged missile sites around the Lebanese capital’s international airport in a bid to disprove Israeli accusations that the Hezbollah movement has secret missile facilities there (Photo: AFP/Anwar Amro)

 

Bassil led the ambassadors around a pool complex and the sports stadium in a bid to disprove the Israeli accusations. “Today Lebanon is raising [its] voice by addressing all countries of the world to refute Israel’s allegations”, Bassil said. Israel’s Channel 10 news said Monday night that Lebanon feared Israel may attack the sites.

Netanyahu said the envoys “should ask themselves why [Lebanese authorities] waited three days to give them a tour”. One of the alleged sites he mentioned in his UN speech is located under a soccer field used by a Hezbollah-sponsored team; another is just north of the Rafik Hariri International Airport; and the third is underneath the Beirut port and less than 500 meters from the airport’s tarmac. “Hezbollah”, Netanyahu said, “took pains to clear out the exposed facilities so that foreign diplomats could tour the area. It’s saddening that the Lebanese government is sacrificing the safety of its citizens while covering for Hezbollah, which has taken Lebanon hostage in its aggression toward Israel”.

Earlier Monday, the Israeli military released a video noting that three days had passed since Netanyahu detailed the presence of the alleged facilities. “In three days you can clear out a precision-missile factory, invite foreign ambassadors and hope that the world will fall for it. It urged the international community not to be duped by what it said were “Hezbollah’s lies”.

The Russian ambassador to Lebanon, Alexander Zasypkin, described the tour as ‘very good’. “On the diplomatic and political spheres, there are many statements”, he told The Associated Press. “What we saw today are facts. There is a club and stadium. I can’t imagine a secret thing happening in these places. We saw that with our own eyes”.

Hezbollah, whose forces control south Lebanon bordering Israel and Beirut’s southern suburbs where the airport is located, has not officially reacted to the accusation.

Bassil did lash out at Israel, which he said had “violated our land, air and marine space 1,417 times in the last eight months”. Israel was attempting “to justify another violation of UN resolutions and to justify another aggression on a sovereign country”, he said. His government would not allow rocket facilities near the airport and that Hezbollah is “wiser” than to place them there. He said Netanyahu’s claims were based on “inaccurate” estimates without any “compelling evidence. "Lebanon demands that Israel ceases its madness”, he said.

Hezbollah’s leader Hassan Nasrallah recently boasted that his group now possesses “highly accurate” missiles despite Israeli attempts to prevent it from acquiring such weapons. Bassil acknowledged Hezbollah’s claims, but said “this doesn’t mean that those missiles are present in the vicinity of Beirut airport”.

Soon after Netanyahu’s speech Thursday, the IDF released satellite images of the sites that it says are being used by Hezbollah to hide underground precision-missile production facilities. The target of last month's Israeli airstrike, in which a Russian spy plane was inadvertently shot down by Syrian air defenses, was machinery used in the production of precision missiles en route to Hezbollah, The Times of Israel learned. According to Netanyahu, these precision missiles are capable of striking with 10 meters (32 feet) of their given target. Hezbollah is believed to have an arsenal of between 100,000 and 150,000 rockets and missiles, though the vast majority are thought to lack precision technology.

The army said the facilities are “another example of Iranian entrenchment in the region and the negative influence of Iran”. According to the Israel Defense Forces, Hezbollah began working on the surface-to-surface missile facilities last year. Reports that Iran was constructing underground missile conversion factories in Lebanon first emerged in March 2017. Since then, Israeli officials have repeatedly said that Israel would not tolerate such facilities. In January this year, Netanyahu said Lebanon “is becoming a factory for precision-guided missiles that threaten Israel. These missiles pose a grave threat to Israel, and we cannot accept this threat”.