06 oktober 2018

Israël zet F-35i Stealth Fighters in boven Syrië - Israel to use F-35i Stealth Fighters in Syria

Stealth Fighter F-35i (Foto: Israëlische luchtmacht) - Stealth Fighter F-35i (Photo: Israeli Air Force)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

De Verenigde Staten voorzagen Israël van het nieuwste op het gebied van gevechtsvliegtuigtechnologie - de Stealth Fighter F-35i - om het luchtruim van het Heilige Land te beschermen. En nu zal de jet zich kunnen bewijzen

Bron: Stand for Israel, 3 oktober 2018


Arutz Sheva meldt, dat in het licht van Rusland’s levering van geavanceerde raketafweersystemen aan het kwaadaardige Assad-regime, Israël zijn stealth-straaljagers boven Syrië zal gebruiken, aldus Stand for Israel.

De beslissing komt nadat Syrië afgelopen dinsdag zijn nieuwe S-300 raketafweersysteem heeft ontvangen. Het nieuwe systeem, door Rusland aan Syrië verkocht, is bedoeld om te voorkomen dat vijandige vliegtuigen - inclusief Israëlische vliegtuigen – aanvallen uitvoeren.

Galei Tzahal citeerde een bron van de Israëlische luchtmacht, die zei dat in het licht van de situatie in Syrië, Israël heeft besloten om meer F-35 stealth-straaljagers in zijn aanvallen op Syrië in te zetten. “Verwacht wordt dat deze stap de luchtmacht in staat zal stellen, beter om te gaan met de groeiende dreiging in Syrië”, zo verklaarde de bron. "De toekomstige aanvallen zullen niet de eerste zijn, maar ze zullen veiliger zijn voor de piloten, in het licht van de nieuwe situatie in het luchtruim van Syrië", vertelde de bron aan Galei Tzahal.

"We vliegen met de F-35 over het hele Midden-Oosten en dat is onderdeel geworden van ons operationele vermogen", zei de Israëlische luchtmachtcommandant Maj. Generaal Amikam Norkin. "We waren de eersten ter wereld die aanvielen met de F-35. De Israëlische luchtmacht heeft tweemaal luchtaanvallen uitgevoerd met de F-35, op twee verschillende fronten”.

_____________

ENGLISH    

When the United States provided Israel with the latest in fighter plane technology — the stealth jet F-35i — it was to help protect the skies over the Holy Land. And now the plane will prove its worth

By: Stand for Israel, October 3, 2018


Arutz Sheva reports that in light of Russia giving advanced missile systems to the evil Assad regime, Israel will use its stealth fighters over Syria, according to Stand for Israel.

The decision comes after Syria began receiving on Tuesday its new S-300 surface-to-air missile defense system. The new system, sold to Syria by Russia, is intended to stop enemy planes - including Israeli planes - from attacking.

Galei Tzahal quoted a source in the Israeli Air Force who said that in light of the situation in Syria, Israel has decided to increase the use of F-35 stealth fighter in its attacks on Syria. This step is expected to allow the Air Force to better handle the growing threat in Syria, the source explained. "The coming attacks won't be the first, but they will be safer for the pilots in light of the new reality in Syria's skies”, the source told Galei Tzahal.

"We are flying the F-35 over the entire Middle East and that has become part of our operational capability", Israeli Air Force Commander Maj. Gen. Amikam Norkin said then. "We were the first in the world to attack with the F-35. The Israeli Air Force has twice carried out strikes with the F-35, on two different fronts”.