07 oktober 2018

Twee Israëli's gedood en één gewond, in terreuraanslag op de Westelijke Jordaanoever - Two Israelis killed and one injured, in West Bank shooting terror attack

Medici van Magen David Adom (MDA) op de plaats van een schietincident op het industrieterrein van Barkan, op de centrale Westelijke Jordaanoever, 7 oktober 2018 (Foto: i24NEWS) - Magen David Adom (MDA) medics pictured at the scene of a shooting incident at Barkan industrial center in the central West Bank, October 7, 2018 (Photo: i24NEWS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Woordvoerder IDF weigert commentaar te geven op berichten dat de handen van ten minste één van de slachtoffers, waren vastgebonden

Bron: i24NEWS, 7 oktober 2018


Vanochtend zijn twee Israëli's gedood en een derde gewond geraakt, nadat een Palestijnse schutter het vuur op fabrieksarbeiders opende op het industrieterrein van Barkan op de Westelijke Jordaanoever, in wat de Israel Defence Forces (IDF) een “ernstige terreuraanslag” noemde.

Twee van de slachtoffers, een man en een vrouw in de dertig, werden op de plaats van het delict, bewusteloos en in kritieke toestand gevonden. Ze zijn later aan hun verwondingen overleden.

Een derde vrouw, 54, werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. Uitgebreide eenheden van de IDF en de Shin Bet zijn in het gebied op zoek naar de, op de vlucht geslagen, schutter.

Legerwoordvoerder Jonathan Conricus zei, dat de identiteit van de 23-jarige Palestijnse dader, die werkzaam was in de Barkan-fabriek waar de schietpartij plaatsvond, bekend was bij de veiligheidsdiensten. Politie vermoedde in eerste instantie dat de man wraak wilde nemen op zijn werkgevers, maar de IDF stelde later vast, dat de schietpartij een terreuraanslag was.

Legerwoordvoerder Jonathan Conricus zei, dat de aanval was uitgevoerd met een illegaal vervaardigd ‘Carlo’-machinegeweer. Hij weigerde commentaar te geven op berichten dat de handen van ten minste één van de slachtoffers, op de plaats van de aanval, waren vastgebonden.

De IDF zei, dat eenheden waren ingezet om de dader op te sporen en veiligheidscontroles plaatsvonden in het gebied, waar zo'n 3.000 Palestijnse arbeiders werkzaam zijn. Het leger zei dat de niet-geïdentificeerde Palestijn die de aanslag pleegde, een legale werkvergunning had voor het werken op het industrieterrein.

Het hoofd van de Regionale Raad van Samaria, het lokale bestuur waarvan Barkan deel uitmaakt, zei dat de schietpartij plaatsvond in een bekende fabriek in het gebied waar zowel Joodse als Arabische arbeiders werken. "Dit is een zeer extreem incident. Tot nu toe hebben dit soort incidenten zich bij deze fabriek nooit voorgedaan en is de veiligheid van de mensen nooit in het geding geweest. Al tientallen jaren dient het industrieterrein als een brug van co-existentie”, zei Yossi Dagan.

Barkan ligt minder dan 10 kilometer ten westen van het stadje Ariel en 20 kilometer ten zuidwesten van Nablus, in het centrum Westelijke Jordaanoever. Tot 2015 vonden vrijwel dagelijks zogenaamde 'lone wolf' (acties op initiatief van één persoon) steek- en schietpartijen tegen Israëli’s plaats, maar zijn sindsdien sporadisch geworden. In 2015 heeft een Palestijn twee bewakers neergestoken op hetzelfde industrieterrein in Barkan. De aanvaller werd destijds ter plekke doodgeschoten.

Jerusalem Post berichtte later, dat Hamas verheugd was over de terreuraanslag. "We verwelkomen de heroïsche aanval, die bewijs is van de activiteiten van onze mensen tegen de misdaden van bezetting in Gaza en Khan al-Ahmar en de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever”, zei Hamas in een verklaring.

_____________

ENGLISH

IDF spokesperson declines comment on reports that the hands of at least one of the victims, were bound

By: i24NEWS, October 7, 2018


Two Israelis were killed and a third was moderately wounded after a Palestinian gunman opened fire on factory workers in the West Bank industrial zone of Barkan on Sunday morning in what the Israel Defense Forces (IDF) called a "serious terror attack".

Two of the victims, a man and a woman in their 30's, were found by medics unconscious and in critical condition at the scene of the attack. They were later pronounced dead.

A third woman, 54, was evacuated to hospital in serious condition but was later listed as moderate with no danger to her life. Large contingencies of IDF and Shin Bet intelligence forces were scouring the area in pursuit of the gunman, who fled the scene.

Army spokesman Jonathan Conricus said that the identity of the 23-year-old Palestinian perpetrator, who had been employed at the Barkan plant in which the shooting took place, was known to security forces. Police initially suspected that the shooting may have been a revenge attack on the man's employers, but the IDF later determined that the shooting was a "terror attack".

Army spokesman Jonathan Conricus said that an illegally manufactured 'Carlo' style submachine gun had been used to carry out the attack. He declined to comment on reports that at least one of the victims had been bound at her hands at the scene of the attack.

The IDF said that units had been deployed to carry out searches and security checks in the area, where some 3,000 Palestinian workers are employed.The army said the unidentified Palestinian who perpetrated the attack held a proper employment permit for the industrial zone.

The head of the Samaria Regional Council, the local governate of which Barkan is a part, said that the shooting took place in a well-known factory in the area which employs both Jewish and Arab workers. "This is a very difficult incident. Until now there have not been any security incidents here. For decades, industrial zones have served as a bridge of coexistence ", Yossi Dagan said.

Barkan is situated less than 10 kilometers west of the Ariel settlement, and 20 kilometers southwest of Nablus in the central West Bank. A wave of so-called 'lone wolf' stabbing and shooting attacks against Israelis erupted in 2015 with near daily frequency, but they have since become sporadic. In 2015, a Palestinian stabbed and injured two security guards at the same industrial park in Barkan. The assailant was shot and killed at the scene.

Jerusalem Post reported later that Hamas was pleased with the terror attack. "We welcome the heroic attack, which points to the activities of our people against the crimes of occupation in Gaza and Khan al-Ahmar and the settlements in the West Bank”, Hamas said in a statement.