08 oktober 2018

​Rusland zet Iraanse mankracht in voor S-300's in Syrië. Alarmbellen gaan af in de VS en Israël - Russia imports Iranian teams for S-300s in Syria. Shocked alarm in US and Israel

JPOST: "Israël vreest dat de S-300 zijn vermogen zou belemmeren om militaire locaties in Syrië aan te vallen die gevaarlijk zijn voor de Joodse staat, en daarmee Iran in staat stelt zijn militaire positie in dat land te versterken" (Foto: JPOST) - JPOST: "Israel fears the S-300 would hamper its ability to attack military sites in Syria that are dangerous to the Jewish State, and would therefore allow Iran to strengthen its military foothold in that country" (Photo: JPOST)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De VS en Israël waren gealarmeerd om te horen dat Moskou had besloten, de aan Syrië geleverde S-300 luchtafweerraketten te bemannen door een Iraans team, meldt DEBKAfile

Bron: DEBKAfile, 8 oktober 2018


Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten die het nieuws naar Washington en Jeruzalem brachten, meldden dat de Russen al waren begonnen met het vliegen van de Iraanse mankracht naar Syrië.

Moskou kondigde de levering aan van S-300 luchtverdedigingsraketten aan Syrië, in de nasleep van zijn onenigheid met Israël over het neergestorte Russische Il-20 verkenningsvliegtuig op 17 september. Maar in stilte besloot Moskou ook, dat ze zouden worden bestuurd door een Iraans team.

En zo ontving Syrië exact hetzelfde luchtverdedigingssysteem dat Rusland twee jaar geleden aan Iran heeft verkocht - de S-300PMU-2 - die was geïnstalleerd voor de bescherming van Iraanse nucleaire sites. Amerikaanse en Israëlische militaire experts werden verrast door deze ontdekking, zeker omdat ze ervan overtuigd waren dat de Russen, Syrië verouderde batterijen hadden verkocht.

Eén van de overwegingen van Moskou was, dat het Iraanse team die in Syrië de S-300’s gaat bedienen, degene is die een probleem heeft indien de systemen direct worden getroffen door de Amerikaanse of Israëlische luchtmacht, en niet een Russisch team.

Voor Israël heeft deze beweging zowel goede als slechte aspecten: aan de ene kant zal het een opluchting zijn voor Israëlische luchtmacht om te weten dat, wanneer ze de S-300 batterijen in Syrië weten te treffen, ze niet bang hoeven zijn om Russen te raken; maar aan de andere kant, door de luchtverdediging van Syrië te beheren, versterkt Iran verder zijn militaire voet aan de grond in Syrië, wat de regering van Netanyahu absoluut niet tolereert. Op deze manier ziet Iran het besluit van Moskou, als een goedkeuring van een solide, Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië.

Op 7 oktober zei premier Binyamin Netanyahu, dat hij binnenkort president Vladimir Poetin zou ontmoeten, hoewel er nog geen datum was vastgesteld. Dus terwijl de twee leiders blijven glimlachen en de moties van vriendschappelijke betrekkingen volgen, blijft Rusland Israël choqueren, verrassen en de spanningen verergeren.

____________

ENGLISH

The US and Israel were alarmed to learn that Moscow had decided to man the S-300 anti-air missiles sent to Syria with Iranian teams, DEBKAfile reports

By: DEBKAfile, October 8, 2018


US and Israeli intelligence agencies which brought the news to Washington and Jerusalem also reported that the Russians had begun flying the Iranian operatives over to Syria.

Moscow announced the supply of S-300 air defense missiles to Syria in the wake of its row with Israel over the Russian Il-20 spy plane crash on Sept. 17. But, on the quiet, Moscow also decided that they would be operated by Iranian teams.

And so Syria received the exact same air defense system that Russia sold to Iran two years ago – the S-300PMU-2 – which was installed for protecting its nuclear sites. American and Israeli military experts were caught by surprise by this discovery, sure the Russians were giving Syria outdated batteries.

One of Moscow’s considerations was that Iranian crews operating the Syrian-based S-300s will be in harm’s instead of Russian teams in the event of US or Israeli aircraft making direct hits on the systems.

For Israel this move has both good and bad aspects: On the one hand it will be a relief for Israeli air crews to know that when they go for Syria’s S-300 air defense batteries, they need not fear hurting Russian troops; but, on the other, by managing Syria’s air defenses, Iran further strengthens is military foothold in Syria, which the Netanyahu government is dedicated to rooting out. By the same token, Iran takes Moscow’s decision as an endorsement of its claim to a solid military presence in Syria.

On Oct. 7, Prime Minister Binyamin Netanyahu said he would soon be meeting with President Vladimir Putin, although a date had not been set. So, while the two leaders continue to smile and go through the motions of amicable relations, Russia continues to shock, surprise and exacerbate tensions with Israel.