09 oktober 2018

Rusland verscherpt beperkingen op Israëlische vluchten boven Syrië - Russia tightens restrictions on Israeli flights over Syria​

Israëlisch gevechtsvliegtuig (Foto: Miriam Alster/Flash90) - Israeli fighter (Photo: Miriam Alster/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“De nieuwe Russische luchtafweersystemen S-300 in Syrië, zullen de Israëlische luchtmacht belemmeren vluchten uit te voeren, inclusief verkenningsoperaties”

Bron: DEBKAfile, 9 oktober 2018


Aldus Alexander Mikhailov, hoofd van het Russische Bureau voor Militair-Politieke Analyse, vandaag. “De inzet van de S-300 betekent, dat Israëlische piloten die over Syrië vliegen zullen merken dat ze op Russische radars te zien zijn”.

Hij vervolgde: "Ik geloof dat de Israëlische leiders gezond verstand zullen tonen om incidenten, zoals de IL.20-crash, te voorkomen en uit de gebieden te blijven waar onze systemen op afgestemd zijn”.

Volgens DEBKAfile's militaire bronnen is dit de eerste Russische boodschap aan Israël om niet het Syrische luchtruim te betreden, vergezeld met een waarschuwing als ze dat wel blijft doen.

_____________

ENGLISH    

“The new Russian air defense S-300 systems in Syria will impede Israeli Air Force flights, including reconnaissance operations”

By: DEBKAfile, October 9, 2018


Alexander Mikhailov, chief of the Russian Bureau of Military-Political Analysis, noted Today. “The S-300’s deployment means that Israeli pilots flying over Syria will know they are on Russian radars”.

He went on to say: “I believe that the Israeli leadership will display common sense not to repeat such incidents [as the IL.20 crash] and to stay out of the areas where our systems are turned on”.

DEBKAfile’s military sources: This is Russia’s first keep out of Syria sign for Israeli air flights accompanied with a warning in case they continue.