11 oktober 2018

Leger vernietigt Gaza terreurtunnel die tot in Israël reikte - Army destroys Gaza attack tunnel that reached Inside Israel

Een Gaza terreurtunnel (Foto: Brabosh) - A Gaza attack tunnel (Photo: Brabosh)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De IDF meldde, dat de kilometer lange tunnel, met telefoon en elektriciteitsleidingen, onderdeel was van een groter netwerk van tunnels. Ondanks deze vondst, zei de IDF woordvoerder, erkent Hamas de humanitaire inspanningen voor Gaza en laat het de gewelddadigheden afnemen

Bron: Haaretz, Yaniv Kubovich en Almog Ben Zikri, 11 oktober 2018


Het Israëlische leger meldde vandaag, dat het een terreurtunnel heeft vernietigd, die liep van de zuidelijke Gazastrook naar Israël.

IDF woordvoerder Brig. Gen. Ronen Manelis, zei dat het leger sinds enkele maanden van de tunnel op de hoogte was. Volgens Manelis was de tunnel één kilometer lang – waarvan 200 meter onder Israëlisch grondgebied lag - en was verbonden met een groter netwerk van tunnels.

"Voor zover we hebben kunnen zien, bestond de tunnel uit verschillende bouwcomponenten en er waren telefoonlijnen en elektriciteitsleidingen aanwezig”, zei Manelis, eraan toevoegend dat Israël op de hoogte is van verschillende andere tunnels, die Hamas van plan was te gebruiken voor terroristische aanslagen.

Manelis zei ook, dat het leger de afgelopen dagen een daling in de terreur activiteiten heeft opgemerkt, zowel in de lancering van het aantal brandgevaarlijke ballonnen en vliegers, als in de confrontaties langs het grenshek.

"Er zijn aanwijzingen die duiden op een intentie om de gewelddadigheden te laten afnemen. Hamas heeft de afgelopen week de verschillende pogingen gezien om de humanitaire situatie in de strook te verbeteren en reageert daar positief op. De ultieme test van een blijvende afname van het geweld vindt morgen plaats”, zei hij.

Minister van Defensie Avigdor Lieberman reageerde vanochtend op de vernietiging van de tunnel met de woorden, dat “Israël geen minuut stil zit, niet bovengronds en niet ondergronds. De terreurtunnel die we vanmorgen hebben vernietigd, is weer een middel minder dat Hamas kan inzetten in hun volgende campagne”.

_____________

ENGLISH    

IDF says kilometer-long tunnel was part of wider network of tunnels, included phone and power lines. Despite this, spokesman says, Hamas is recognizing Gaza humanitarian efforts and is simmering violence down

By: Haaretz, Yaniv Kubovich and Almog Ben Zikri, October 11, 2018


The Israeli military said on Thursday that it destroyed an attack tunnel reaching from the southern Gaza Strip into Israel.

IDF Spokesman Brig. Gen. Ronen Manelis said the military had known of the tunnel for several months. According to Manelis, the tunnel was one kilometer long – 200 meters of which was located in Israeli territory – and was connected to a wider network of tunnels.

"It has different construction methods to what we've seen. It has phone and power lines”, Manelis said, adding that Israel has knowledge of several other tunnels which it claims Hamas was planning to use for terrorist attack.

Manelis also said the army has marked a drop in confrontations in recent days, in both incendiary balloon launches and clashes along the fence.

"There are indications of an intent to simmer down the violence a little. Hamas sees, in the last week, different attempts to improve the humanitarian condition in the Strip and it responds to that. The significant test will be tomorrow”, he said.

Defense Minister Avigdor Lieberman also commented on the tunnel's destruction on Thursday, saying “Israel never stops working for a minute, above and under the ground. The terror tunnel we destroyed this morning is another tunnel which will not serve Hamas in the next campaign”.