12 oktober 2018

Rusland: wijziging van status van Golan Hoogten is een schending van overeenkomsten - Russia: Change in Golan Heights status a violation of agreements

Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov (Foto: Reuters) - Russian Foreign Minister, Sergei Lavrov (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Russische minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt Premier Netanyahu: "elke verandering in de status van Golan Hoogten is een 'onmiskenbare schending' van overeenkomsten"

Bron: Arutz Sheva Staff, 10 oktober 2018


De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, waarschuwde afgelopen woensdag de Israëlische premier Binyamin Netanyahu, tegen het veranderen van de status-quo van de Golan Hoogten, meldde Sputnik.

Volgens Lavrov, is elke verandering in de status van de Golan Hoogten die plaatsvindt zonder de goedkeuring van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een schending van bestaande overeenkomsten.

Afgelopen maandag benadrukte Netanyahu het belang van de Golan Hoogten voor de staat Israël. "We zien vandaag de dag wat er aan de andere kant van de grens gebeurt; de militaire opbouw van Iran en de agressie van de terreurfanaten, waartegen we standvastig en vastberaden zullen blijven optreden”, zei hij. "Israël op de Golan is een garantie voor de stabiliteit van de gebieden om ons heen; de aanwezigheid van Israël op de Golan is een feit, dat de internationale gemeenschap moet erkennen, en als het aan mij ligt, zal de Golan altijd onder Israëlische soevereiniteit blijven, omdat we anders laten blijken, dat we Iran en Hezbollah op de oevers van de Kinneret accepteren. Iran en Hezbollah zijn constant bezig om een strijdmacht op te bouwen, gericht tegen ons, gericht op de Golan Hoogten en Galilea, en als het aan mij ligt, zullen we dit blijven verhinderen. We zullen vastberaden blijven optreden tegen de pogingen van Iran, om een nieuw front tegen ons te ontwikkelen in de Golan en Syrië, en we zullen optreden tegen zijn pogingen, dodelijke wapens te leveren aan Hezbollah in Libanon”.

Terwijl Netanyahu de nauwe relatie tussen hemzelf en de Russische president Vladimir Poetin benadrukte, zei hij: "ik weet dat president Poetin mijn toewijding aan de veiligheid van Israël begrijpt en ik weet dat hij ook het belang begrijpt dat ik hecht aan de Golan Hoogten, wat betreft veiligheid maar ook wat betreft de erfenis van Israël”.

_____________

ENGLISH    

Russian Foreign Minister warns PM Netanyahu: "any change in Golan Heights status is a 'flagrant violation' of agreements"

By: Arutz Sheva Staff, October 10, 2018


Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on Wednesday warned Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu against changing the status quo of the Golan Heights, Sputnik reported.

According to Lavrov, any change in the status of the Golan Heights which comes without the United Nations Security Council's approval is a violation of existing agreements.

On Monday, Netanyahu stressed the importance of the Golan Heights to the State of Israel. "We see today what is happening on the other side of the border, Iran's military buildup and the aggression of the terror fanatics, against which we will continue to stand firm and determined”, he said. "Israel on the Golan is a guarantee of the stability of the space around us. Israel's presence on the Golan is a fact that the international community must recognize, and as long as it depends on me, the Golan, will always remain under Israeli sovereignty, because otherwise we will accept Iran and Hezbollah on the shores of the Kinneret. Iran and Hezbollah are constantly trying to establish a force against us that will act against the Golan Heights and the Galilee, and as long as it depends on me, we will continue to thwart this. We will continue to act decisively against Iran's attempts to develop another front against us in the Golan and Syria and we will act against its attempts to deliver deadly weapons to Hezbollah in Lebanon”.

Emphasizing the close relationship between himself and Russian President Vladimir Putin, Netanyahu said, "I know that President Putin understands my commitment to Israel's security, and I know that he also understands the importance I attach to the Golan Heights, which we all attribute to the Golan Heights and the heritage of Israel”.