12 oktober 2018

Vijf Palestijnen gedood tijdens botsingen met IDF tijdens Gaza rellen - Five Palestinians killed in clashes with IDF during Gaza border protests

Een Palestijn gebruikt een katapult om een steen naar Israëlische soldaten te gooien, langs de grens ten Oosten van Gaza stad, 12 oktober 2018 (Foto: AFP) - A Palestine uses a slingshot to throw a rock at Israeli forces, along the border east of Gaza city, October 12, 2018 (Photo: AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In totaal zijn ongeveer 200 Palestijnen uit Gaza gedood, sinds de rellen op 30 maart langs de grens uitbraken

Bron: i24NEWS, 12 oktober 2018


In de Gazastrook zijn vandaag vijf Palestijnen gedood en tientallen gewond geraakt tijdens confrontaties met de Israel Defence Forces (IDF), meldde het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid vanavond.

Kort daarna meldde de IDF, dat zij "terroristen hadden uitgeschakeld die een explosief bij het veiligheidshek in Gaza hadden laten ontploffen en de grens waren overgestoken". De IDF voegde eraan toe, dat “het met scherp schoot en middelen gebruikte om de relschoppers te verspreiden als reactie op gewelddadige activiteiten, die plaatsvonden door de 14.000 relschoppers op verschillende locaties, waarbij een aantal van hen met verschillende explosieven, molotov cocktails en stenen gooiden en brandende autobanden richting de soldaten rolden.

Het hernieuwde geweld komt na Qatar's toezegging van 150 miljoen dollar aan humanitaire hulp aan Gaza, en die hoop gaf op een mogelijk multilateraal akkoord om langdurig rust langs de Gaza-grens te brengen.

Enkele uren eerder haalde Hamas leider Ismail Haniyeh de krantenkoppen door te zeggen, dat zijn organisatie "een overeenkomst wil bereiken dat rust zal brengen voor Israël”.

Vorige week vrijdag zijn drie Palestijnen gedood in confrontaties met de Israel's Defence Forces (IDF) in Gaza, toen zo'n 20.000 Palestijnen zich verzamelden op verschillende locaties langs de grens. Ca.200 Palestijnen uit Gaza zijn gedood sinds de rellen langs de grens uitbraken, op 30 maart dit jaar. Onder de doden bevonden zich 50 leden van Hamas.

_____________

ENGLISH    

In total some 200 Palestinians in Gaza have been killed. since clashes erupted along the border on March 30

By: i24NEWS, October 12, 2018


Five Palestinians were killed and dozens more injured in the Gaza Strip in clashes with Israel Defense Forces (IDF), the Palestinian Ministry of Health reported Friday evening.

Shortly after, IDF said that “they wiped out terrorists who detonated an explosive on the security fence in Gaza and crossed over it”. The IDF said that “it employed live ammunition and riot dispersal means in response to other violent activity among the 14,000 rioters in several locations, with some of them throwing various explosives, molotov cocktails, stones and burning tires”.

The renewed violence comes following Qatar's pledge of $150 million in humanitarian aid for Gaza that showed hope for a potential multilateral agreement to bring long-term quiet to the Israel-Gaza border.

Just hours earlier, Hamas leader Ismail Haniyeh made headlines by saying that his organization wants to “reach an understanding that will bring calm to Israel”.

Last week, three Palestinians were killed in clashes with Israels Defense Forces (IDF) in Gaza on Friday as some 20,000 protesters gathered at several locations along the border.Some 200 Palestinians in Gaza have been killed since protests and clashes erupted along the border on March 30 this year. 50 of those killed have been identified as members of Hamas.