12 oktober 2018

Antisemitisten verlaten boos D66: patrouilleleider Rob Jetten vierde namelijk vakantie in Israël - Angry antisemitists leave D66: patrol leader Rob Jetten celebrated holidays in Israel

Rob Jetten op reis in Israel (Foto: Jetten / Instagram) - Rob Jetten on his trip in Israel (Photo: Jetten / Instagram)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een bekende antisemitische website, Dutchturks.nl, kondigt aan, boos te zijn op D66, omdat het Rob Jetten heeft aangesteld als nieuwe fractievoorzitter

Bron: DDS, Tim Engelbart, 11 oktober 2018


De 31-jarige politicus ging in 2009 namelijk op vakantie naar Israël, en dat is tegen het zere been van Jodenhaters, die tot dusverre D66 (redelijk) trouw waren.

Rob Jetten heeft niet bepaald een vlekkeloze start als D66-leider. Niet alleen heeft hij het direct al verbruikt bij politieke journalisten en PVV-aanhangers, maar ook de Nederlands-Turkse gemeenschap heeft weinig op met het ventje. Via hun propagandavehikel Dutchturks.nl klagen ze steen en been over Jetten, die volgens hen veel te veel op de hand van de ‘Israëlische bezetter’ is. Jetten stuurde in 2009 namelijk deze tweet:

Vakantie naar Israël geboekt :) — Rob Jetten (@RobJetten) June 10, 2009

En dat mag natuurlijk niet...

Dutchturks.nl : “de nieuwe fractievoorzitter van D66, Rob Jetten, boekte in juni 2009 een vakantie naar Israël. Slechts enkele maanden na het bloedbad dat Israël aanrichtte in de Gazastrook. Later, in 2014, zegt Jetten dat het enige dat de toekomst van Israël kan waarborgen, een fatsoenlijke Palestijnse toekomst is. D66 had in de laatste jaren een stabiele basis in de Turks-Nederlandse en islamitische gemeenschap met gewichtige namen op haar lijsten. De laatste jaren, en zeker na de couppoging in Turkije, is die stabiele basis langzaamaan gesmolten. De houding van D66 ten aanzien van de terreurbeweging PKK en haar Syrische tak YPG, tezamen met de opkomst van de politieke beweging DENK, heeft ook een aandeel gehad in de dalende populariteit onder Turkse Nederlanders”.

D66 kan onder Rob Jetten dus uitkijken naar een Nederturkse exodus.

_____________

ENGLISH    

A well-known anti-Semitic website, Dutchturks.nl, announces that it is angry with D66, because it has appointed Rob Jetten as her new chairman

By: DDS, Tim Engelbart, October 11, 2018


The 31-year-old politician went on holiday to Israel in 2009, and that is against the sore leg of Jewhaters who were so far (reasonably) faithful to D66.

Rob Jetten did not exactly have a flawless start as a D66 leader. Not only has he already problems with political journalists and PVV supporters, but the Dutch-Turkish community also has little to do with the boy. Through their propaganda resource Dutchturks.nl, they complain about Jetten, who they say is far too much in favour of the ‘Israeli occupier’.

Jetten sent this tweet in 2009:

Vacation to Israel booked :) - Rob Jetten (@RobJetten) June 10, 2009

And that is of course not allowed...

Dutchturks.nl : "the new chairman of the D66 group, Rob Jetten, booked a holiday to Israel in June 2009. Only a few months, after the massacre that Israel caused in the Gaza Strip. Later, in 2014, Jetten says that the only thing that can guarantee the future of Israel, is a decent Palestinian future. D66 had in recent years a stable base in the Turkish-Dutch and Islamic community with important names on its lists. In recent years, and certainly after the coup attempt in Turkey, that stable base has gradually melted. The attitude of D66 towards the terrorist movement PKK and its Syrian branch YPG, together with the rise of the political movement DENK, also had a share in the decreasing popularity among Turkish Dutch”.

D66 can therefore look forward to a Dutchturkish exodus, through Rob Jetten.