13 oktober 2018

​Liberman blokkeert brandstof transport naar Gaza - Liberman halts fuel transfer into Gaza

Avigdor Liberman (Foto: Flash 90) - Avigdor Liberman (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Minister van Defensie geeft opdracht om transport van brandstof naar Gaza te blokkeren, na aanhouding van gewelddadige rellen aan de grens

Bron: Arutz Sheva, Ben Ariel, Canada, 12 oktober 2018


Minister van Defensie Avigdor Liberman beval vrijdag dat het transport van brandstof aan Gaza zal worden geblokkeerd, als gevolg van het aanhoudende geweld langs de grens met Gaza.

De aankondiging kwam nadat IDF soldaten verschillende Gaza terroristen hadden uitgeschakeld die een bom bij het grenshek hadden laten ontploffen, en een IDF grenspost in Israël hadden aangevallen. Er waren geen gewonden onder de Israëlische soldaten.

"Israël tolereert geen situatie waarin enerzijds brandstof aan Gaza wordt geleverd, terwijl anderzijds terreur en geweld tegen IDF soldaten en Israëlische burgers plaatsvindt", luidde een verklaring namens Liberman.

"Hamas blijft elke terroristische aanslag verwelkomen en moedigt Palestijnse inwoners van Judea en Samaria aan, om aanvallen uit te voeren tegen Israëlische burgers. Minister van Defensie, Liberman, heeft besloten om de aanvoer van brandstof naar Gaza per direct stop te zetten", voegde de verklaring eraan toe.

Eerder deze week liet Israël de levering van in Qatari gekochte brandstof toe, om de spanningen in de regio te verminderen. Het geweld van gisteren begon enkele uren nadat vier olietankers, via de grens met Israël, de haven van Gaza hadden bereikt.

Israël staat regelmatig de levering van humanitaire hulp en benodigde materialen aan Gaza toe. Zelfs terwijl Hamas het Zuiden van Israël blijft aanvallen met raketten en vuurgevaarlijke vliegers en ballonnen, openlijk dreigt de Joodse staat te vernietigen, en de wekelijkse gewelddadige demonstraties organiseert waarin Gazanen proberen te infiltreren in Israël via het grenshek.

____________

ENGLISH    

Defense Minister orders halt to transfer of fuel into Gaza after violent border riots resume

By: Arutz Sheva, Ben Ariel, Canada, October 12, 2018


Defense Minister Avigdor Liberman on Friday ordered that the transfer of fuel into Gaza be stopped in wake of the continued violence along the Gaza border.

The announcement came after IDF soldiers eliminated several Gaza terrorists who detonated a bomb on the Israel-Gaza border fence and attacked an IDF position inside Israel. There were no injuries among the Israeli soldiers.

"Israel will not tolerate a situation in which fuel tankers are allowed into Gaza on the one hand, while terror and violence against IDF soldiers and citizens of Israel is carried out on the other hand”, said a statement on behalf of Liberman.

"Hamas continues to welcome any terrorist attack and encourages Palestinian residents of Judea and Samaria to carry out attacks against Israeli citizens. In light of all this, Defense Minister Liberman has decided to stop the flow of fuel into Gaza immediately”, added the statement.

Earlier this week, Israel permitted Qatari-purchased fuel to enter Gaza in a bid to ease tensions in the region. Friday’s violence began just hours after four fuel tankers entered Gaza through the border with Israel.

Israel regularly allows humanitarian aid and construction materials into Gaza, even as Hamas continues to attack southern Israel with rockets and incendiary kites and balloons, openly threatens to destroy the Jewish state, and organizes the weekly violent demonstrations in which Gazans try to infiltrate Israel through the border fence.