13 oktober 2018

​Gaza-terroristengroep onthult allereerste brandgevaarlijke, zeppelinachtige luchtballon, bestemd voor Israël - Gaza terrorists group unveils first-ever incendiary blimp bound for Israel

Palestijnen vervoeren een brandgevaarlijke luchtballon om over de grens met Gaza naar Israël te sturen op 13 oktober 2018 (Schermopname: Twitter) - Palestinians transport an incendiary blimp to launch over the Gaza border into Israel on October 13, 2018 (Screen capture: Twitter)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Luchtballon die tijdens dodelijke confrontaties op vrijdag werd gelanceerd, droeg de Hebreeuwse boodschap: “als we gedoemd zijn om te lijden, dan zullen we niet alleen lijden”

Bron: TOI STAFF, 13 oktober 2018


Een Gaza-terroristengroep zegt dat het de allereerste brandgevaarlijke luchtballon naar Israël heeft gestuurd tijdens de rellen van afgelopen vrijdag, langs de grens met Gaza.

Een video die vandaag in de Palestijnse media circuleerde, toonde leden van de groep "Sons of Zouari" die de ballon van ongeveer 5 meter lang, over de grens ten Oosten van het vluchtelingenkamp Al-Bureij in het centrum van Gaza, lanceerden.

De luchtballon droeg een boodschap in het Hebreeuws die meldde: "als we gedoemd zijn om te lijden, dan zullen we niet alleen lijden”.

Het was niet duidelijk of de luchtballon over de grens is gekomen, en zo ja, of het heeft geleid tot branden in Israël.

De luchtballon werd gelanceerd tijdens intense confrontaties met de IDF vrijdagmiddag, één van de dodelijkste, in maanden van massale rellen langs de grens met Gaza.

Op vrijdag braken 10 branden in het Zuiden van Israël uit door brandende ballonnen die over de grens met Gaza werden gestuurd, als onderdeel van de aanhoudende rellen.

Vandaag brak een brand uit nabij Kibbutz Be'eri. Er werden ook drie brandgevaarlijke ballonnen gevonden in de Ashkelon Regional Council, de Eshkol Regional Council en de wijk Ein Kerem in Jeruzalem.

_____________

ENGLISH    

Airborne device launched during deadly clashes on Friday carried Hebrew message: “if our fate is to be doomed to suffer, then we will not suffer alone”

By: TOI STAFF, October 13, 2018


A Gaza terrorists group says it launched the first-ever incendiary blimp towards Israel during Friday’s riots and demonstrations along the Gaza border.

A video circulating in Palestinian media on Saturday showed members of the “Sons of Zouari” group launching the approximately 5-meter device over the border east of the al-Bureij refugee camp in central Gaza.

The blimp carried a message in Hebrew that said: “if our fate is to be doomed to suffer, then we will not suffer alone”.

It was not clear if the blimp made it across the border, or started any fires inside Israel.

The blimp was launched amid intense clashes with Israeli security forces Friday afternoon in one of the deadliest days in months of mass protests along the Gaza border.

On Friday, 10 fires broke out in southern Israel that were sparked by incendiary balloons launched over the border from Gaza as part of the ongoing protests.

Today one fire broke out near Kibbutz Be’eri. Three incendiary balloons were also found in the Ashkelon Regional Council, the Eshkol Regional Council, and Jerusalem’s Ein Kerem neighborhood.