14 oktober 2018

​Netanyahu dreigt met toenemende aanvallen op Gaza als de grensrellen niet eindigen - Netanyahu threatens to step up Gaza strikes if border riots don’t end

Palestijnse terroristen verbranden banden terwijl ze demonstreren tijdens de ‘Mars van de Grote Terugkeer’ op de grens tussen Gaza en Israël in Rafah, Gaza op 12 oktober 2018 (Abed Rahim Khatib/Flash90) - Palestinian demonstrators burn tires as they demonstrate during the ‘Great March of Return’ on the Gaza-Israel border in Rafah, Gaza on October 12, 2018. (Abed Rahim Khatib/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

Premier zegt dat Israël op het punt staat om 'andere activiteiten te ondernemen', na een weekend van dodelijke onrust inclusief schending van het grenshek

Bron: TOI STAFF en JACOB MAGID, 14 oktober 2018

 

Premier Benjamin Netanyahu deed zondagochtend een vernietigende waarschuwing uitgaan aan de Palestijnse terreurgroep Hamas, wat suggereert dat Israël op de rand van een grootschalig militair offensief staat, als de gewelddadige rellen aan de Israëlische grens met Gaza, niet stoppen.

Toenemende grensspanningen bereikten hun hoogtepunt op vrijdag te midden van zware rellen aan het grenshek tussen Israël en Gaza. Zeven Palestijnen werden gedood, onder wie drie die tijdens de chaotische onrust, door het grenshek waren gebroken.

"Hamas heeft de boodschap niet begrepen", zei Netanyahu tegen ministers en verslaggevers aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering in Jeruzalem. "Als ze hun aanvallen niet stoppen, worden ze op een andere manier gestopt, wat pijnlijk zal zijn. Zeer pijnlijk", voegde hij eraan toe, suggererend dat Israël op het randje staat van een volledige militaire operatie tegen de heersers in Gaza.

"We staan dicht bij het punt om een ander soort activiteit uit te voeren, die harde klappen tot gevolg heeft", dreigde de premier. "Als Hamas enig verstand heeft, zal het nu ophouden met de gewelddadigheid".

Hamasleider Ismail Haniyeh, wiens terreurgroep tracht Israël te vernietigen, zwoer zaterdag dat de massale bijeenkomsten zouden doorgaan totdat de "belegering van Jeruzalem, Al-Aqsa en al het grondgebied van Palestina is opgeheven".

_____________

ENGLISH    

Prime minister says Israel ‘close to different kind of activity’ after weekend sees deadly unrest, including breach of fence

By: TOI STAFF and JACOB MAGID, October 14, 2018

 

Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday morning issued a scathing warning to Palestinian terror group Hamas, suggesting Israel could be on the brink of a wide-scale military offensive if violent riots on the Israel-Gaza border fence do not halt.

Rising border tensions peaked on Friday amid heavy rioting on the fence separating Israel from Gaza. Seven Palestinians were killed, including three who breached the border fence during the chaotic unrest.

“Hamas hasn’t understood the message”, Netanyahu told ministers and reporters at the beginning of the weekly cabinet meeting in Jerusalem. “If they don’t stop the attacks they will be stopped in another way, which will be painful. Very painful”, he added, suggesting that Israel was on the brink of a full-blown military operation against Gaza’s rulers.

“We are very close to a different kind of activity that will include very powerful blows”, the premier threatened. “If Hamas has any brains, it will stop”.

Hamas leader Ismail Haniyeh, whose terror group seeks to destroy Israel, vowed Saturday that mass rallies would continue until the “siege on Jerusalem, Al-Aqsa and all the lands of Palestine is lifted”.