15 oktober 2018

Exodus: Britse Joden sluiten zich aan bij wereldwijd vertrek naar Israël - Exodus: British Jews join global flight and leave for Israel

(Foto: ADRIAN DENNIS/AFP/Getty) - (Photo: ADRIAN DENNIS/AFP/Getty)

 

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het aantal Britse Joden dat het Verenigd Koninkrijk verlaat en op zoek is naar een nieuw leven in Israël, is met zeven procent gestegen ten opzichte van de cijfers van vorig jaar, een weerspiegeling van een sterke toename van Russische Joden, die Europa ook ontvluchten

Bron: Breitbart, Simon Kent, 14 oktober 2018

 

In het algemeen, kon Israël 18.965 immigranten, die vielen onder de Wet van Terugkeer voor Joden en hun familieleden, oftewel olim, in de eerste acht maanden van 2018 verwelkomen, vergeleken met 19.067 in dezelfde periode vorig jaar, meldt de Jerusalem Post.

Immigratie naar Israël vanuit Rusland steeg tot 6.331 nieuwkomers in dezelfde periode, vergeleken met 4.701 vorig jaar. Het aantal uit het Verenigd Koninkrijk steeg met zeven procent tot 371 nieuwkomers, vanwege de toegenomen meldingen van mensen die een toevluchtsoord zochten door de openlijke vertoningen van antisemitisme.

De toename van het aantal werd voor het eerst vastgesteld in 2016, toen Israël een verdubbeling van het aantal mensen meldde, die een toevluchtsoord in de Joodse staat zochten.

Het aantal Joden dat Europa verlaat voor Israël is de afgelopen 15 jaar langzaam toegenomen, maar in 2014 verdubbelde het aantal en in 2015 steeg het opnieuw. In 2017 was één op de drie Britse joden zo bang voor antisemitische aanvallen, dat ze overwogen om naar het buitenland te verhuizen, en vier op de vijf geloofden dat de Labourpartij antisemieten herbergde in haar gelederen.

De antisemitisme barometer (jaarlijks onderzoek naar antisemitisme), uitgevoerd door de Campaign Against Antisemitism (CAA) in samenwerking met YouGov, toonde aan dat het aantal Britse Joden die overwegen het Verenigd Koninkrijk te verlaten vanwege antisemitisme, is gestegen van 28 procent in 2015 tot 31 procent twee jaar later.

Dit ondanks een daling in de antisemitische houding van de Britse bevolking, volgens het onderzoek.

_____________

ENGLISH

The number of British Jews leaving the UK and seeking a new life in Israel has risen seven percent on last year’s figures, mirroring a sharp increase in Russian Jews also fleeing Europe

By: Breitbart, Simon Kent, October 14, 2018

 

Overall, Israel saw the arrival of 18,965 immigrants under its Law of Return for Jews and their relatives, or olim, in the first eight months of 2018 compared to 19,067 in the same period last year, the Jerusalem Post reports.

Immigration to Israel from Russia soared to 6,331 newcomers in the same period compared to 4,701. The number from the UK rose by seven percent to 371 newcomers on the back of increased reports of those leaving seeking sanctuary from open displays of antisemitism.

The surge in numbers was first identified in 2016 when Israel reported a doubling in numbers of those seeking sanctuary in the Jewish state.

The number of Jews leaving Europe for Israel has been slowly increasing for the last 15 years, but in 2014 the number doubled, and in 2015 it rose again. In 2017, one in three British Jews were reported to be so fearful of anti-Semitic attacks they have considered moving abroad, and four in five believed that the Labour Party harbours anti-Semites in its ranks.

The Antisemitism Barometer, conducted by the Campaign Against Antisemitism (CAA) in partnership with YouGov, found that those considering leaving the UK due to antisemitism rose from 28 per cent in 2015 to 31 per cent two years later.

This is despite a fall in antisemitic attitudes among the British public, according to the study.