15 oktober 2018

Netanyahu steunt de aanstelling van gezant voor de christelijke wereld - Netanyahu backs appointing envoy to Christian world

Premier Benjamin Netanyahu sprak het Christian Media Summit toe in Jeruzalem, 14 oktober 2018 (Foto: Haim Tzach) - Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed the Christian Media Summit in Jerusalem, October 14, 2018 (Photo: Haim Tzach)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De jaarlijkse Christian Media Summit, een internationale conferentie voor christelijke journalisten, begon met een gala-evenement in Jeruzalem op zondagavond. Premier Binyamin Netanyahu en de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, spraken tijdens het evenement

Bron: TOI, RAPHAEL AHREN, 14 oktober 2018


Tijdens de tweede jaarlijkse christelijke media-top, georganiseerd door het Government Press Office, benadrukte de premier het belang van Israëls relaties met christelijke aanhangers, en gaf hij aan dat hij een speciale Israëlische regeringsafgezant voor de christelijke wereld zal benoemen. "Ik vind het een geweldig idee. Ik denk dat ik het ga doen", zei hij, nadat een journalist de suggestie had gedaan.

"Israël is het enige land dat de mensenrechten van iedereen beschermt. We beschermen de religieuze rechten van iedereen", zei hij. "We beschermen niet alleen christelijke locaties - we beschermen ook christenen. Christenen moeten alle vrijheid hebben om te aanbidden zoals zij dat willen, in het Midden-Oosten en elders. En de enige plek in het Midden-Oosten waar ze dat kunnen doen, is Israël. We hebben geen betere vrienden in de wereld dan onze christelijke vrienden".

Hij zei ook dat hij de diplomatieke banden wilde aanhalen met Indonesië, het land met 's werelds grootste moslimbevolking. "Indonesië is erg belangrijk voor ons. Het is een heel belangrijk land. Het is één van de laatste landen op aarde die geen open en hechte relatie met Israël heeft. De meeste landen hebben dat wel", zei hij. "Indonesië telt meer dan 200 miljoen mensen. Het heeft moslims. Het heeft tientallen miljoenen christenen. We willen ze hier graag zien. We willen graag een uitstekende relatie met hen hebben", zei hij.

Netanyahu verwees ook naar de ontluikende diplomatieke banden met moslimlanden in Afrika, en zei dat veel landen op het continent geïnteresseerd zijn in samenwerking met de Joodse staat, bij het bestrijden van islamitisch terrorisme. Dit feit, zei hij, "maakt de weg vrij om de staat Israël te erkennen, door steeds meer landen, en ik denk dat u op korte termijn van deze landen gaat horen", zei hij.


Volledige toespraken: Netanyahu en de Amerikaanse ambassadeur Friedman spreken Christian Media Summit 2018, toe (alleen Engels)

(Video: YouTube)

______________

ENGLISH

The annual Christian Media Summit, an international conference for Christian journalists in Jerusalem, kicked off with a gala event in Jerusalem Sunday night. Prime Minister Binyamin Netanyahu and US Ambassador to Israel David Friedman spoke at the event

By: TOI, RAPHAEL AHREN, October 14, 2018


Addressing the second annual Christian Media Summit, which is organized by the Government Press Office, the prime minister stressed the importance of Israel’s relations with Christian supporters, and indicated that he will appoint a special Israeli government emissary to the Christian world. “I think it’s a great idea. I think I’m going to do it”, he said, after a journalist made the suggestion.

“Israel is the only country that protects the human rights of all. We protect the religious rights of all”, he said. “We don’t just protect Christian sites — we protect Christian people. Christians should enjoy all freedoms to worship as they please in the Middle East and anywhere else. And the only place in the Middle East where they can do so is Israel. We have no better friends in the world than our Christian friends”.

He also said he wanted to promote diplomatic ties with Indonesia, the country with the world’s largest Muslim population. “Indonesia is very, very important for us. It’s a very important country. It’s one of the last countries on earth that doesn’t have an open and robust relationship with Israel. Most countries do”, he said. “Indonesia is over 200 million people. It has Muslims. It has tens of millions of Christians. We would like to see them here. We would like to have excellent relations with them”, he said.

Netanyahu also hinted at budding diplomatic ties with Muslim-majority nations in Africa, saying that many countries on the continent are interested in cooperating with the Jewish state on fighting Islamic terrorism. This fact, he said, “paves the way for additional countries to recognize the State of Israel, and I think you will be hearing about them very soon”, he said.


Full speeches: Netanyahu and US Ambassador Friedman address 2018 Christian Media Summit

(Video: YouTube)