15 oktober 2018

IDF valt Hamas post in Gaza aan - IDF attacks Hamas position in Gaza

Illustratief: Gaza relschoppers (Foto: Reuters) - Illustrative: Gaza rioters (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Aanval uitgevoerd nadat twee terroristen met een bom, het grenshek in het Zuiden van Gaza probeerden op te blazen

Bron: Arutz Sheva, Mordechai Sones, 15 oktober 2018


IDF gevechtsvliegtuig nam vanmiddag een Hamas post onder vuur, in het Zuiden van de Gazastrook.

De aanval vond plaats nadat twee terroristen het grenshek in het Zuiden van Gaza hadden benaderd en een bom plaatsten. De bom ontplofte aan de kant van Gaza en het hek was beschadigd. Er zijn geen slachtoffers onder de IDF soldaten.

Het Veiligheidskabinet, dat gisteren bijeenkwam voor een vergadering van vier uur, besloot opnieuw om een wapenstilstandsovereenkomst met Hamas, een kans te geven. De ministers van het kabinet besloten, om tot het einde van de week te wachten op de, door Egypte en de VN Midden-Oosten afgezant Nikolai Mladanov, tot stand gebrachte contacten.

Eerder verwees minister van Onderwijs,Naftali Bennett, naar de situatie in het Zuiden en zei op een bijeenkomst van Jewish Home, dat "Hamas-terroristen zich dagelijks permitteren om het grondgebied van de staat Israël te betreden, om delen van het grenshek te ontmantelen, om explosieve ladingen te plaatsen bij het grenshek, om terreurvliegers naar ons te sturen, om ons land te verbranden en om explosieven naar onze soldaten te gooien. Terreurballonnen maken inmiddels al standaard onderdeel uit van de zuidelijke hemel”.

"Heren, dit is een levensbedreigende situatie, het beleid gaat op en neer, is een kat en muis spel, een pingpong situatie, noem maar op”. Dus ik wil nu duidelijk zeggen: het is tijd om van richting te veranderen, in plaats van elke dag de visserijzone te openen en te sluiten van drie mijl tot zes mijl; we moeten de terroristen aanpakken. In plaats van het sturen en dan weer niet sturen van brandstof naar Gaza, moet voorkomen worden dat terroristen Israël binnenkomen. "Stel een duidelijke regel op: een infiltrerende terrorist keert niet terug”, eiste Bennett.

"Het is tijd om over te stappen naar een ijzeren vuist, naar een echt rechtvaardig beleid. Heel eenvoudig, heel krachtig”, zei Bennett.

___________

ENGLISH    

Attack carried out after two terrorists damage security fence in southern Gaza, with bomb

By: Arutz Sheva, Mordechai Sones, October 15, 2018


IDF aircraft fired at a Hamas position in the southern Gaza Strip this afternoon.

The attack took place after two terrorists approached the security fence in southern Gaza, placing an explosive device near it. The bomb exploded in the Gaza side and the fence was damaged. There are no casualties among our forces.

The political-security cabinet, which met yesterday for a four-hour discussion, decided to give another chance to a truce agreement with Hamas. Cabinet ministers decided to wait until the end of the week for Egyptian-mediated contacts and UN Middle East envoy Nikolai Mladanov.

Earlier, Education Minister Naftali Bennett referred to the situation in the south, saying at a Jewish Home faction meeting that "Hamas terrorists allow themselves to enter the territory of the State of Israel on a daily basis, to dismantle parts of the fence, to leave explosive charges, to fly kites, to burn our positions, and to throw explosive devices at our soldiers. Incendiary balloons are already part of the landscape in the southern skies”.

"Gentlemen, this is a life threatening situation; policy is back and forth, cat and mouse, ping pong, you name it. So I want to say clearly: It's time to change direction; instead of opening and closing the fishing zone every day from three miles to six, we need to hit terrorists. Instead of sending and then not sending fuel to Gaza, terrorists must be prevented from entering Israel. Establish a clear rule: An infiltrating terrorist doesn't return”, Bennett demanded.

"The time has come to move to an iron fist, to a true rightist policy. That simple, that powerful”, Bennett said.