15 oktober 2018

​IDF: school was locatie van terreurdaden en rellen – IDF: school been site of terror acts and riots

Een Palestijnse man debatteert met een Israëlische soldaat tijdens confrontaties, over een Israëlisch bevel tot sluiting van een Palestijnse school bij Nablus op de Westelijke Jordaanoever, 15 oktober 2018 (Foto: Reuters) - A Palestinian man argues with an Israeli soldier during clashes over an Israeli order to shut down a Palestinian school near Nablus in the West Bank, October 15, 2018 (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Vanochtend ontstonden confrontaties op de Westelijke Jordaanoever, nadat Israëlische soldaten de sluiting van een Palestijnse school hadden bevolen. Het Israëlische leger zei, dat de school al maandenlang een bron was van geweld, waarbij met stenen werd gegooid naar auto’s van het leger en Israëlische bewoners, die gebruik maakten van een nabijgelegen grote weg

Bron: YnetNews en Agencies


De school voorziet de Palestijnse dorpen As-Sawiya en Al-Lubban ten zuiden van Nablus, van onderwijs en ligt aan een hoofdweg door de Westelijke Jordaanoever. Het Israëlische leger gaf gisteren het bevel tot sluiting van de school, maar vanochtend trachtten leerlingen, naast enkele Palestijnse ambtenaren, alsnog de school binnen te komen.

Vier personen werden geraakt door rubberen kogels, aldus het Palestijnse Rode Kruis, en een aantal anderen hadden last van het traangas. Samer Ewass, een dorpsambtenaar, zei dat ze protesteerden tegen de Israëlische beslissing. "We verwerpen deze beslissing", zei hij. "Deze kinderen hebben recht op onderwijs, ze hebben het recht om op school te zitten zoals elk kind in welk land ook”.

Het Israëlische leger meldde, dat "de school de afgelopen maanden een bron van terreurdaden en rellen is geweest. Als reactie op het grote aantal terreurdaden tegen Israëlische en Palestijnse burgers die op de weg reden, is het schoolgebied tot een gesloten militaire zone verklaard".

Ondertussen werd op maandag een Palestijn uit het dorp Biddya op de Westelijke Jordaanoever doodgeschoten, nadat hij probeerde een Israëlische soldaat neer te steken nabij het dorpje Ariel.

____________

ENGLISH    

Clashes broke out in the West Bank on Monday after Israeli forces ordered the closure of a Palestinian school. The Israeli army said the school had been the source of months of violence, with stones thrown at a nearby major road used by its forces and Israeli settlers

By: YnetNews and Agencies


The school serves the Palestinian villages of As-Sawiya and Al-Lubban south of Nablus and is located on a main road through the West Bank. The Israeli army on Sunday issued an order for the school to be closed, but students tried to enter on Monday morning alongside some Palestinian officials.

Four people were hit by rubber bullets, the Palestinian Red Crescent said, with a number of others affected by tear gas. Samer Ewass, a village official, said they were protesting the Israeli decision. "We reject this decision”, he said. "These children have a right to education, they have a right to sit in school like any child in any country”.

The Israeli army responded that “the school been the site of popular terror acts and riots in recent months. In response to the large number of popular terror acts endangering Israeli and Palestinian civilians driving on the road, the area of the school was declared a closed military zone”.

Meanwhile, on Monday a Palestinian from the West Bank village of Biddya, was shot dead after attempting to stab an Israeli soldier near the settlement of Ariel.