16 oktober 2018

Australische premier overweegt erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël – Australian PM mulling recognition of Jerusalem as Israel’s capital

Australische premier, Scott Morrison (Foto: SONNY TUMBELAKA, AFP/File) - Australia's Prime Minister, Scott Morrison (Photo: SONNY TUMBELAKA, AFP/File)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Morrison verwierp suggesties dat zijn beslissing om Trumps eerdere besluit te volgen, een gevolg was van Amerikaanse druk

Bron: YnetNews, 15 oktober 2018


De Australische premier Scott Morrison zei maandag tijdens een telefoongesprek met zijn Israëlische collega,dat hij overweegt de ambassade van zijn land over te brengen naar Jeruzalem en de Heilige Stad te erkennen als de hoofdstad van Israël. "We zijn toegewijd aan een 2-statenoplossing, maar eerlijk gezegd gaat dat niet zo goed, er is niet veel vooruitgang geboekt en je kan nu eenmaal niet hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten", zei Morrison.

Hij zei dat hij "ruimdenkend" was wat betreft de voorstellen om Jeruzalem te erkennen en de ambassade van Australië, die hij omschreef als "verstandig" en "overtuigend", te verplaatsen. Maar als dit zou worden uitgevoerd, zou dit decennia lang een scherpe breuk met het beleid van opeenvolgende Australische regeringen betekenen.

"De Australische premier heeft Netanyahu geïnformeerd, dat hij overweegt om Jeruzalem officieel als hoofdstad van Israël te erkennen en als gevolg daarvan, de Australische ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Premier Netanyahu heeft hem daarvoor bedankt”, aldus een verklaring namens Netanyahu.

De twee leiders bespraken ook de versterking van de bilaterale betrekkingen, de verdieping van de defensiebetrekkingen en een mogelijke overeenkomst om militaire attachés voor beide ambassades te benoemen.

De delegatie van de Palestijnse Autoriteit (PA) noemde de potentiële stap "zeer verontrustend", waarschuwend dat Australië  "voorzichtig moet zijn" en "serieus moet nadenken over de gevolgen van een dergelijke verhuizing".

Verwacht wordt, dat Morrison dinsdag 16 oktober zijn aankondiging zal doen middels een verklaring, waarin tevens wordt uitgelegd waarom Australië zal stemmen tegen erkenning van de Palestijnse Autoriteit (PA) als voorzitter in 2019 van de Groep van 77 (G77) - het grootste blok van ontwikkelingslanden bij de Verenigde Naties - berichtte de Australiër. Daarnaast wordt van hem ook verwacht dat hij de Iraanse nucleaire deal van 2015 onder de loep neemt.

____________

ENGLISH    

Morrison rejected suggestions that his decision to consider following Trump's lead was a result of US pressure

By: YnetNews, October 15, 2018


Australian Prime Minister Scott Morrison said on Monday that he was considering transferring his country’s embassy to Jerusalem and recognizing the holy city as Israel’s capital during a phone call with his Israeli counterpart. "We're committed to a two-state solution, but frankly it hasn't been going that well, not a lot of progress has been made, and you don't keep doing the same thing and expect different results”, Morrison said.

He said he was "open-minded" to proposals to recognize Jerusalem and move Australia's embassy, which he described as "sensible" and "persuasive", though if followed through would spell a sharp break from the policy of successive Australian governments for decades.

“The Australian prime minister updated (Netanyahu) that he is weighing whether to formally recognize Jerusalem as Israel’s capital and move the Australian Embassy to Jerusalem. Prime Minister Netanyahu thanked him”, a statement from the Netanyahu’s office said.

The two leaders also discussed strengthening bilateral relations, deepening defense ties and a prospective agreement to appoint military attaches to both embassies.

The Palestinian Authority (PA) delegation to Australia called the potential move "deeply disturbing", warning that it should "exercise caution" and "seriously consider the consequences of any such move”.

Morrison is expected to deliver the announcement on Tuesday in a statement explaining why Australia will vote against recognizing the Palestinian Authority (PA) as the chair of the Group of 77 (G77) -the largest bloc of developing nations at the United Nations - the Australian reported. In addition, he is also expected to review the 2015 Iran nuclear deal.