16 oktober 2018

​Liberman dreigt met een grote aanval op Hamas door toename terreurballonnen - Liberman threatens Hamas with a major attack as more balloon bombs fall

Minister van Defensie, Avidgor Liberman richt zich tot de IDF Gaza divisie, dinsdag (Foto: Ariel Hetmoni/Ministerie van Defensie) - Defense Minister Avidgor Liberman addresses the IDF Gaza Division, Tuesday (Photo: Ariel Hermoni/Defense Ministry)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Alle andere opties om Hamas te stoppen hebben gefaald”, zei minister van Defensie Avigdor Liberman vanmorgen

Bron: DEBKAfile, 16 oktober 2018


“Alle andere opties om Hamas te stoppen zijn uitgeput en het is tijd voor een grote aanval om vijf jaar vrede en rust te krijgen”, zei minister van Defensie Avigdor Lieberman vanochtend, tijdens een bezoek aan de frontlinie van de Gaza-divisie.

Terwijl hij sprak, vloog een groot aantal terreurballonnen over de grens met Gaza, die vlakbij branden veroorzaakten.

De IDF woordvoerder gaf geen cijfers, maar zei wel dat deze terreurballonnen een steeds groter wordende afstand afleggen. Vandaag ontstonden er branden nabij Kiryat Gat, Beersheba, Lod en Or Haner.(Video: Times of Israel)

_____________

ENGLISH    

“All other options for stopping Hamas have been exhausted”, said Defense Minister Avigdor Liberman this morning

By: DEBKAfile, October 16, 2018


“All other options for stopping Hamas have been exhausted and it is time for a major assault to buy five years peace and quiet”, Defense Minister Avigdor Lieberman said Tuesday during a visit to the Gaza Division’s front line.

As he spoke, a large number of balloons attached to explosives flew over the border from Gaza to start more fires close by.

The IDF spokesman did not give any numbers, but said that, these balloon bombs are reaching an ever-widening radius. Today, they ignited fires near Kiryat Gat, Beersheba, Lod and Or Haner.(Video: Times of Israel)