18 oktober 2018

​Video: IDF tanks en materieel gaan richting Gaza - Video: IDF tanks and equipment moving towards Gaza

Netanyahu steunt standpunt van het leger. Met Eizenkot en Liberman, 17 pktober (Foto: Ariel Hermoni, Ministerie van Defensie) - Netanyahu takes army's position. With Eizenkot and Liberman, October 17 (Photo: Ariel Hermoni, Defense Ministry)


Het Veiligheidskabinet besloot tijdens de vergadering van gisteravond, om de lijn van premier Binyamin Netanyahu te volgen, en een militaire reactie alleen te ondersteunen op basis van de ontwikkelingen ter plaatse, en niet op proactieve basis

Bron: Arutz Sheva, Mordechai Sones, oktober 18 oktober, 2018


Tijdens de vergadering legde minister van Defensie Avigdor Liberman, het plan voor, om een hard optreden te initiëren tegen Hamas. Tegelijkertijd presenteerde de IDF, gesteund door Netanyahu, een ander plan waarbij de Israëlische respons zou zijn gebaseerd op wat er zich ter plekke gaat afspelen, en alleen als de terroristische organisaties Israël proberen aan te vallen.

De ministers van het kabinet kregen de opdracht om zich niet door de media te laten interviewen over de besproken zaken, inclusief de indirecte gevoerde gesprekken door de Verenigde Naties en Egypte met Hamas in Gaza over het herstellen van de relatieve rust in het gebied, zoals die zich voordeed in de periode van voor 29 maart van dit jaar.


Vandaag aangekomen IDF tanks bij grens met Gaza


(Video: Arutz Sheva)

___________

ENGLISH

The political-security cabinet decided during last night's meeting to adopt the line led by Prime Minister Binyamin Netanyahu, and to support a military response only on the basis of developments on the ground and not on a proactive basis

By: Arutz Sheva, Mordechai Sones, October 18, 2018


During the meeting, Defense Minister Avigdor Liberman presented a plan to initiate a harsh response against Hamas. At the same time, the IDF, with the encouragement of Netanyahu, presented another plan whereby response would be according to what was happening on the ground and only if the terrorist organizations tried to attack Israel.

The cabinet ministers were instructed not to be interviewed by the media about the discussion in question, which also dealt with the indirect talks sponsored by the United Nations and Egypt vis-a-vis Hamas in Gaza to restore relative calm to the area, as was seen until March 29 this year.


IDF tanks arrived today at border with Gaza


(Video: Arutz Sheva)