18 oktober 2018

Hamas belooft onderzoek naar afgevuurde raketten, terwijl het Israël bedreigt - Hamas pledges probe of Gaza rocket fire, while threatening Israel

Gemaskerde Hamas leden dragen een model van een raket (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90) - Masked Hamas members carry a model of a rocket (Photo: Abed Rahim Khatib/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terreurgroep belooft 'harde maatregelen' tegen dader van raketaanval die Beersheba trof, en publiceert tegelijkertijd een video met de waarschuwing aan Israëlische leiders, om geen 'fouten' te maken

Bron: AFP en TOI STAFF, 18 oktober 2018


Hamas leiders meldden vandaag, dat ze een onderzoek zullen starten naar de afgevuurde raketten op Israël gisteren, kennelijk in een poging om de vrees voor een nieuwe oorlog weg te nemen.

Tegelijkertijd gaf de gewapende militie van de terreurgroep, een video vrij die Israëlische leiders waarschuwt "om geen fouten te maken".

Israëlische kinderen uit de buurt van de grens met Gaza, keerden vandaag terug naar de scholen die woensdag waren gesloten, nadat een in de vroege ochtend gelanceerde raket uit Gaza, een woning in de zuidelijke stad Beersheba ernstig had beschadigd, maar geen verwondingen veroorzaakte. Een tweede raket kwam in zee terecht, vlakbij Tel Aviv.

Hamas, die al tien jaar heer en meester is over Gaza, heeft samen met de terreurgroep Islamitische Jihad, een gezamenlijke verklaring afgelegd, waarin beiden zeggen niets te maken te hebben met het lanceren van de raketten.

Maar Israël verwierp hun ontkenning en zei, dat zij de enige groepen waren die waren bewapend met raketten met een voldoende groot bereik om Beersheba te bereiken - een afstand van 40 kilometer (25 mijl) - en de zee bij Tel Aviv - 70 kilometer (45 mijl).

In ieder geval houdt Israël Hamas, als de feitelijke heerser van Gaza, verantwoordelijk voor alle geschut uit het gebied, ongeacht wie het lanceert.

____________

ENGLISH    

Terror group vows ‘harsh measures’ against perpetrator of attack that hit Beersheba, releases video warning Israeli leaders not to make ‘mistake’

By: AFP and TOI STAFF, October 18, 2018


The Gaza Strip’s Hamas rulers said Thursday that they would launch an investigation into rocket fire at Israel the previous day, in an apparent bid to quell fears of a new war.

At the same time, the terror group’s military wing released a video warning Israeli leaders against "making a mistake".

Israeli children in communities near the border returned to schools that had been closed on Wednesday, after the predawn rocket fire from Gaza badly damaged a family home but caused no injuries in the southern city of Beersheba. A second rocket fell into the sea in the Tel Aviv area.

Hamas, which has ruled Gaza for a decade, issued a joint statement with fellow terror group Islamic Jihad publicly disavowing the rocket fire.

But Israel rejected their denial, saying they were the only groups armed with rockets of a range sufficient to reach Beersheba — a distance of 40 kilometers (25 miles) — and the sea off Tel Aviv — 70 kilometers (45 miles).

Israel in any case holds Hamas, as Gaza’s de facto ruler, responsible for all fire from the territory regardless of who launches it.