19 oktober 2018

​Terroristenleider roept i.o.v. Egypte, Gazanen op zich niet gewelddadig te gedragen - Terror leader tells Gazans to act nonviolently, commissioned by Egypt

Khaled al-Batsh, één van de leiders van de door Iran gesteunde Palestijnse Jihad-terreurgroep, en een organisator van de 'March of Return'-grensrellen in de Gazastrook (Foto: TOI) - Khaled al-Batsh, a senior leader of the Iran-backed Palestinian Islamic Jihad terror group, and an organizer of the ‘March of Return’ border riots in the Gaza Strip (Photo: TOI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Senior Islamic Jihad-official, organisator van de gewelddadige ‘Mars van de Terugkeer', zegt dat vrijdagmars langs grenshek over grote aantallen gaat, niet over confrontaties met Israëlische soldaten

Bron: TOI en andere agencies, 19 oktober 2018


Eén van de hoofdorganisatoren van de gewelddadige ‘Mars van de Terugkeer’ langs de grens met Gaza, riep de Gazanen gisteravond op, zich geweldloos te gedragen tijdens de geplande mars van vandaag, na een oplaaiing van geweld tussen Israël en de Hamas terreurgroep, die aanleiding kan zijn voor een oorlog.

"De belangrijke boodschap voor morgen, is het grote aantal deelnemers en hun geweldloos gedrag", schreef Khaled al-Batsh, een senior leider van de door Iran gesteunde Palestijnse Jihad-terreurgroep, en een organisator van de mars, in een verklaring. "De ‘Mars van de terugkeer’ gaat door totdat zijn doelen zijn bereikt, met de nadruk op het belang van het houden van marsen die niet gewelddadig zijn en worden geleid door het volk", schreef hij.

Al-Batsh riep de deelnemers ook op, om de Israëlische sluipschutters geen reden te geven, het vuur op hen te openen.

Daoud Shehab, een ander lid van het organiserend comité van de marsen, zei dat officials Gazanen aanmoedigden om uit de buurt van het grenshek te blijven. Maar hij zei er wel bij, dat hij niet zeker wist in welke mate het hen zou lukken om 'de publieke stemming in bedwang te houden'.

Eerdere berichten meldden, dat Egypte Hamas heeft opgedragen om de wekelijkse rellen aan de grens met Gaza te stoppen, om een escalatie met Israël te voorkomen. Volgens Libanon's Al Akhbar, zei Egypte tegen Hamas, om de relschoppers op minstens 500 meter van het grenshek te houden en te voorkomen dat ze in conclaaf raken met Israëlische soldaten.

_____________

ENGLISH    

Senior Islamic Jihad official, organizer of ‘March of Return,’ says Friday march along security fence is about large numbers, not clashes with Israeli troops

By: TOI and other agencies, October 19, 2018

      

One of the main organizers of the violent ‘March of Return’ along the Gaza border called on Gazans on Thursday night to behave nonviolently in the march planned for the next day, following a flareup between Israel and the Gaza-ruling Hamas terror group that threatened to spark all-out war.

“The important message tomorrow is the large number of participants and their non-violent behaviour”, Khaled al-Batsh, a senior leader of the Iran-backed Palestinian Islamic Jihad terror group and an organizer of the march, wrote in a statement. “'The March of Return' is continuing until its goals are attained, with an emphasis on the importance of holding marches that will be non-violent and led by the people”, he wrote.

Al-Batsh also called on participants not to give Israeli snipers a reason to open fire at them.

Daoud Shehab, another member of the organizing committee of the marches, said officials were encouraging protesters to stay away from the border fence. But he said he was not sure to what extent they would succeed in ‘restraining the public mood’.

Former reports say that Egypt had ordered Hamas to defuse the weekly riots on the Gaza border in order to avoid an escalation with Israel. According to Lebanon's Al Akhbar, Egypt told Hamas to keep rioters at least 500 meters from the border fence and to prevent them from tangling with Israeli soldiers.