19 oktober 2018

​Meer dan 10.000 Palestijnse relschoppers gooien 33 brandbommen naar Israëlische soldaten - More than 10,000 Palestinian rioters hurl 33 firebombs at Israeli troops

De rellen van vandaag aan de grens met Gaza (Foto: DEBKAfiles) - Today’s riots at Gaza border (Photo: DEBKAfiles)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Toch beweerden Israëlische woordvoerders dat de Palestijnse oproer aan de grens met Gaza deze vrijdag, de "rustigste was in zeven maanden"

Bron: DEBKAfiles, 19 oktober 2018


De woordvoerder van het IDF merkte op, dat "de meeste relschoppers zich op afstand hielden van het grenshek en dat Hamas aanwezig was om het geweld te beteugelen”. Hij vervolgde: “er waren echter gevallen van explosieven, granaten, pogingen om de grens over te komen en verschillende terreurdaden. Onze soldaten namen preventieve maatregelen. Dit is echter geen situatie die we bereid zijn te accepteren. We verwachten dat de terreur zal ophouden”.

Deze verklaring kwam nadat de Israëlische functionarissen hun uiterste best hadden gedaan om het geweld te bagatelliseren, waarbij minstens drie bendes zich een weg over de grens baanden, één van de bendes een militair voertuig in brand stak, voordat ze met traangas werden verdreven en onder vuur werden genomen door versterkte Israëlische troepen, die de grens verdedigen. De Palestijnen maakten melding van één dode en 117 gewonden.

De centrale boodschap die door de officiële Israëlische berichten klonk, was dat Hamas tijd nodig heeft om de rellen te beëindigen, iets wat niet a la minute zal gebeuren. Het akkoord gaan van Hamas om de rellen te beëindigen, kwam na herhaaldelijke dreigementen door premier Binyamin Netanyahu en minister van defensie Avigdor Liberman, dat Israël “krachtig” zou optreden, als de zeven maanden durende campagne van terreur, waaronder brandstichting en rellen, aan de grens voortduurt.

_____________

ENGLISH    

Yet Israeli spokesmen insisted that the Palestinian riot on the Gaza border this Friday, was the “quietest in seven months" 

By: DEBKAfiles, October 19, 2018


The IDF spokesman commented that “most of the rioters kept their distance from the border fence and Hamas was there to curb the violence". He went on to say, “there were nonetheless cases of explosives, grenades, attempted border crossings and various acts of terror. Our forces took preventive measures. This is not a situation we are prepared to accept. We expect the terror to cease".

This statement came after Israeli officials tried hard to downplay the outbreak, during which at least three gangs pushed their way across the border, one of them torching a military vehicle, before they were driven back with tear gas and live fire by ramped-up Israeli forces defending the border. Palestinians claimed 117 injured and one killed in clashes with Israeli troops.

The message running through official Israeli comments was that Hamas needs time to bring the outbreaks gradually under control and it won’t happen at once. This refrain came after repeated threats by Prime Minister Binyamin Netanyahu and Defense Minister Avigdor Liberman of a “powerful” Israeli reaction if the seven-month campaign of terror by arson and riots on the border continues.