20 oktober 2018

Klap in het gezicht van Palestijnen: VS brengen consulaat in Jeruzalem onder bij de ambassade - In blow to Palestinians, US places Jerusalem consulate under embassy

Het Amerikaanse consulaat, Agron Street, Jeruzalem (Foto: CC BY-SA, Magister/Wikimedia) - The US consulate, Agron Street, Jerusalem (Photo: CC BY-SA, Magister/Wikimedia)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Pompeo benadrukt, dat verplaatsing geen teken is van een verandering in het standpunt van de regering over de status van de stad; Ramallah beschuldigt het Witte Huis van het aannemen van 'Israëlisch relaas'

Bron: TOI, ALEXANDER FULBRIGHT, 18 oktober 2018


Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde afgelopen donderdag aan, dat het zijn meest belangrijke diplomatieke vertegenwoordiging voor de Palestijnen, het Amerikaanse consulaat, naar de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem verhuisd, wat een impliciete verlaging van de status voor de Palestijnen markeert en een nieuwe slag toebrengt aan de reeds gespannen banden.

Staatssecretaris Mike Pompeo zei, dat de stap was bedoeld om "ons rendement te verhogen en onze effectiviteit te vergroten", in navolging van de opening van de ambassade in mei. Hij benadrukte, dat de fusie van de twee faciliteiten geen signaal was van een verandering in het Amerikaanse beleid, inzake de status van Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever of de Gazastrook.

"De Verenigde Staten nemen geen standpunt in wat betreft staatszaken, inclusief afbakeningen of grensgebieden”, zei Pompeo in een verklaring. "De specifieke afbakening van de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem en dus de definitieve status van de stad, zijn onderwerp van gesprek in de onderhandelingen tussen de partijen onderling”.

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse president Donald Trump zich inzet voor een "duurzame en alomvattende vrede" tussen Israël en de Palestijnen. "We kijken uit naar een voortzetting van het partnerschap en de dialoog met het Palestijnse volk en, hopelijk in de toekomst, met de Palestijnse leiders", zei hij.

_____________

ENGLISH    

Pompeo insists move doesn’t signal a change in administration’s position on city’s status; Ramallah accuses White House of adopting ‘Israeli narrative’

By: TOI, ALEXANDER FULBRIGHT, October 18, 2018


The State Department announced Thursday that it would bring its main diplomatic mission to the Palestinians under the auspices of the US Embassy to Israel in Jerusalem, marking an implicit downgrading of the facility’s status and a fresh blow to its already strained ties with the Palestinians.

Secretary of State Mike Pompeo said the move was meant to “achieve significant efficiencies and increase our effectiveness”, following the opening of the embassy in May. He insisted the merger of the two missions did not signal a change in US policy on the status of Jerusalem, the West Bank, or Gaza Strip.

“The United States continues to take no position on final status issues, including boundaries or borders”, Pompeo said in a statement. “The specific boundaries of Israeli sovereignty in Jerusalem are subject to final status negotiations between the parties”.

He added that US President Donald Trump was commitment to a “lasting and comprehensive peace” between Israel and the Palestinians. “We look forward to continued partnership and dialogue with the Palestinian people and, we hope in the future, with the Palestinian leadership”, he said.