20 oktober 2018

Hamas waarschuwt Israël: je zal je schuilkelders nooit verlaten - Hamas warns Israel: you will never leave your bomb shelters

Hamas terroristen in Gaza (Foto: Flash90) - Hamas terrorists in Gaza (Photo: Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Te midden van de recente escalatie brengt de terreurgroep een nieuwe video uit, waarin Israël wordt bedreigd

Bron: Arutz Sheva, Tzvi Lev, 20 oktober 2018


"Door je agressiviteit zal je de schuilkelders nooit verlaten", aldus een nieuwe video, die gisteren is vrijgegeven door de terreurgroep Hamas. De waarschuwing ging vergezeld van scènes van Hamas terroristen, die raketten klaarmaakten voor de lancering richting Israël.

Hamas had op donderdag een vergelijkbare clip uitgebracht, met de boodschap, zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch, voor Israël: "we raden je aan om ons goed te begrijpen - fouten zullen de zaken er niet beter op maken”.

De video komt temidden van een hernieuwde ronde van oorlogsdreiging tussen Israël en Hamas, nadat een raket afgevuurd vanuit Gaza, een huis in Beer Sheva op dinsdagavond hebben verwoest. Een andere raket, kwam terecht in zee, voor de kust van Gush Dan.

_____________

ENGLISH    

Amid recent escalation, terror group releases new video threatening Israel

By: Arutz Sheva, Tzvi Lev, October 20, 2018


"With your aggressiveness, you'll never leave the bomb shelters”, proclaims a new video released by the Hamas terror group on Friday. The warning was accompanied by scenes of Hamas terrorists readying missiles for launch into Israel.

Hamas had released a similar clip on Thursday urging Israel in both Hebrew and Arabic that "we recommend that you read us correctly - mistakes will not make things better".

The video comes amidst a renewed round of sabre-rattling between Israel and Hamas, after two rockets fired from Gaza destroyed a house in Beer Sheva on Tuesday evening. Another rocket, launched towards the sea, fell off the coast of Gush Dan.