21 oktober 2018

Jordanië annuleert een deel van de vredesovereenkomst met Israël - Jordan cancels part of peace agreement with Israel

Koning Abdullah (Foto: Reuters) - King Abdullah (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Koning van Jordanië annuleert dat deel van de overeenkomst, dat gaat over het verhuren van land in Arava en Naharayim aan Joodse boeren

Bron: Arutz Sheva, Nitsan Keidar, 21 oktober 2018


Een dramatische zet vanochtend van de Jordaanse koning Abdullah, na een massademonstratie in Amman. Abdullah kondigde aan, dat hij besloten heeft, om dat deel in het Jordanië-Israëlische vredesverdrag van 1994, dat gaat over het verhuren van de regio's van de Arava en Naharayim aan Israël, niet te verlengen.

Dit zijn gebieden die Israël in de overeenkomst van 1994 aan Jordanië heeft afgestaan. Naderhand stemde Jordanië er echter mee in, om de gebieden aan Israël te verhuren, zodat de Israëlische boeren daar het land konden bewerken. In een addendum van de overeenkomst werd bepaald dat de gebieden 25 jaar lang zouden worden verhuurd en dat beide partijen zich met een opzegtermijn van een jaar, konden terugtrekken uit de overeenkomst.

Nu, 24 jaar na de overeenkomst, heeft Jordanië officieel aangekondigd dat het de huurovereenkomst niet zal verlengen.

De officiële aankondiging vond plaats vanuit Amman, en een identieke kennisgeving werd verzonden van de Jordaanse ambassade naar het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem.

Opgemerkt moet worden, dat de betrekkingen tussen de twee landen onlangs zelfs waren verbeterd, waarbij ook een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen Abdullah en premier Binyamin Netanyahu. Dit volgde op een periode van moeizame relaties, in navolging van het incident waarbij een Israëlische veiligheidsagent op de ambassade in Amman twee mensen doodde, nadat één van hen probeerde hem aan te vallen.

____________

ENGLISH    

King of Jordan cancels part of agreement which leases land in Arava and Naharayim to Jewish farmers

By: Arutz Sheva, Nitsan Keidar, October 21, 2018


In a dramatic move, following a mass demonstration in Amman, Jordanian King Abdullah announced that he has decided not to extend a part in the 1994 Jordanian-Israeli peace treaty which leases regions of the Arava and Naharayim to Israel.

These are areas which Israel ceded to Jordan in the 1994 agreement. Afterward, however, Jordan agreed to lease the areas to Israel so that Israeli farmers there could cultivate the land. An addendum of the agreement stipulated that the areas would be leased out for 25 years, and either party could withdraw from the agreement with a year’s advance notice.

Now, 24 years after the agreement, Jordan officially announced that it would not be extending the lease.

An official announcement was made about the move in Amman, and an identical notice was sent from the Jordanian embassy to the Israeli foreign ministry in Jerusalem.

It should be noted that recently, relations between the two countries had actually even improved, with a meeting also held between Abdullah and Prime Minister Binyamin Netanyahu. This followed a period of sour relations in the wake of the incident in which an Israeli security guard at the embassy in Amman shot and killed two people after one of them tried to attack him.