22 oktober 2018

De brandstichtingsterreur van Hamas verbrandde de helft van Israëls bossen; bestrijdt vuur met fruit! - Hamas arson terror burned half of Israel’s forests; fight fire with fruit!

IDF soldaten bestrijden een door Hamas veroorzaakte brand (Foto: Moshe Shai/Flash90) - IDF soldiers combat a Hamas-ignited fire (Photo: Moshe Shai/Flash90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Bijna de helft van de JNF bossen en bijna een kwart van de Israëlische natuurreservaten nabij Gaza zijn in de as gelegd door branden, veroorzaakt door Hamas' terreur

Bron: JNS, Nikki Guttman / Israel Hayom, 18 oktober 2018

 

Meer dan de helft van de bossen van het Joods Nationaal Fonds in het Westen van de Negev is in de as gelegd, als gevolg van de reeds 6 maanden durende brandstichtingsterreur van Hamas vanuit de Gazastrook, zei het JNF afgelopen dinsdag.

Volgens het JNF hebben de branden die ontstonden door terreurballonnen en –vliegers, die over de grens vanuit Gaza naar Israël werden gestuurd, 3.500 hectare grond in het Zuiden van Israël in de as gelegd. Experts zeggen, dat het jaren zal duren om de verbrande gebieden te rehabiliteren.

Van de bijna 3.642 hectare die tot nu toe verloren zijn gegaan, behoort ongeveer een derde (1.200 hectare) toe aan het JNF, en omvat meer dan de helft van de totale 2.100 hectare grond die grenst aan Gaza en in handen is van het JNF. De terreuraanvallen hebben meer dan 1.100 afzonderlijke branden op JNF land alleen al veroorzaakt, sinds Hamas in mei de destructieve tactiek begon toe te passen.

Een extra 1.300 hectare zijn aangewezen natuurgebieden, waarvan een groot deel catastrofale schade heeft opgelopen. Bijna een kwart, 22%, van de Israëlische natuurreservaten naast Gaza is het afgelopen halfjaar verloren gegaan.

Volgens de Israel Nature and Parks Authority, zijn de natuurreservaten die sinds begin september de grootste schade hebben geleden, Be'eri, waarvan 78% is verloren gegaan door branden; Kurkar Niram (77%), Karmia (50%), Gvaram (30%), Nahal Grar (27%) en Habesor (21%). Naast de vernietiging van flora, hebben de branden ook de plaatselijke fauna verwoest, zoals vogels en schildpadden.

Een totaal van 500 hectare van gecultiveerde landbouwgrond is ook verloren aan de terreuraanvallen, evenals 400 hectare open gebied.

JNF Southern Region-directeur Daniel Gigi zei: "Hoewel de brandstichtingsterreur aanhoudt, slagen we erin, dankzij de samenwerking met de brandweer, reddingsdiensten, Israel Nature and Parks Authority, leden van lokale gemeenschappen, vrijwilligers en de IDF, om de branden snel te blussen”.


----------    ACTIE   ----------   ACTIE   ----------   ACTIE   ----------Hamas verbrandt het Heilige Land. Laten we fruitbomen blijven planten!


Elke dag wordt het Zuiden van Israel getroffen door verwoestende terreurbranden. Help Israëlische boeren om de schade te herstellen, veroorzaakt door ‘terreurvliegers’ branden.

"Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land ….. een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing ..…", (Deuteronomium 8:7-8) 

Bestrijdt vuur met fruit! Zij verbranden, wij planten ... Breng zegen naar het land. Plant je bomen vandaag!

KLIK HIER OM VANDAAG FRUITBOMEN TE PLANTEN IN ISRAEL!


______________

ENGLISH

Nearly half of JNF forests and almost a quarter of Israeli nature reserves near Gaza have been consumed by fires, ignited by Hamas

By: JNS, Nikki Guttman/Israel Hayom, October 18, 2018

 

More than half of the Jewish National Fund forests in the western Negev have been reduced to ash as a result of the past six months of arson terrorism by Hamas operatives in the Gaza Strip, the JNF said last Tuesday.

According to the JNF, fires sparked by burning balloons and kites sent over the Gaza border into Israel have claimed 8,648 acres of land in southern Israel. Experts believe it will take years to rehabilitate the burned areas.

Of the nearly 9,000 acres lost thus far, roughly one-third (2,965 acres) belong to JNF and comprise more than half the total 5,189 acres of land that JNF owns adjacent to Gaza. The attacks have caused more than 1,100 individual fires on JNF land alone since Hamas began employing the destructive tactic in May.

An additional 3,459 acres are designated nature reserves, a large proportion of which has sustained catastrophic damage. Nearly a quarter, 22 percent, of the Israeli nature reserves next to Gaza have been lost in the past half-year.

According to the Israel Nature and Parks Authority, the nature reserves that have sustained the worst damage since the beginning of September include Be’eri, 78% of which has been lost to fires; Kurkar Niram (77%), Karmia (50%), Gvaram (30%), Nahal Grar (27%) and Habesor (21%). As well as consuming plant life, the fires have devastated local fauna, such as birds and turtles.

A total of 1,235 acres of cultivated farmland has also been lost to the arson attacks, as well as 988 acres of open land.

JNF Southern Region Director Daniel Gigi said: “Even though the wave of fires continues, thanks to the cooperation with the fire and rescue services, the Israel Nature and Parks Authority, members of local communities, volunteers and the IDF, we are managing to put out the fires quickly”.


----------    ACTION   ----------   ACTION   ----------   ACTION   ----------Hamas is burning the Holy Land. Let's plant even more fruit trees!


Devastating arson fires strike southern Israel every day. Help Israeli Farmers recover from damage caused by 'kite terror' fires.

“For the Lord your God is bringing you into a good land ..… a land of wheat and barley, vines, figs and pomegranates, a land of olive oil and honey ..…”, (Deuteronomy 8:7-8)

Fight fires with fruit! They burn, we plant… Bring blessing to the Land. Plant your trees today!


CLICK HERE TO PLANT FRUIT TREES IN ISRAEL TODAY!