22 oktober 2018

Liberman's tweede oproep voor militaire operatie in Gaza: "we hebben alle opties uitgeput" - Liberman renews call for Gaza military operation: "we’ve exhausted all options"

Minister van Defensie Avigdor Liberman op de Knesset vergadering van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, 22 oktober 2018 (Foto: MOD) - Defense minister Avigdor Liberman at a Knesset Foreign Affairs and Defense Committee meeting, October 22, 2018 (Photo: MOD)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Minister van Defensie Avigdor Liberman heeft maandag voor de tweede keer opgeroepen tot een militair offensief in Gaza, waarbij hij zei, dat Israël alle andere middelen heeft ingezet om een overeenkomst met Hamas te sluiten, om het maandenlang geweld langs de grens definitief te beëindigen

Bron: i24NEWS, 22 oktober 2018


Liberman zei, dat de tijd is gekomen voor Israëls Veiligheidskabinet “om beslissingen te nemen”. Hij voegde eraan toe, dat de bemiddelingsinspanningen van Egypte en de VN, om een overeenkomst te bereiken tot beëindiging van maandenlang geweld aan de grens in ruil voor een boost van humanitaire hulp voor de kustenclave, slechts beperkte resultaten hebben opgeleverd.

"Ik denk dat we een punt hebben bereikt waarop beslissingen moeten worden genomen. We hebben alle opties uitgeput. We hebben speciaal gezant Nickolay Mladenov van de VN de ruimte gegeven om stappen te ondernemen, net als Egypte, net als Qatar, en de boodschap van Hamas is duidelijk", zei Liberman bij de start van de Knesset vergadering van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. "Ik geloof niet in een afspraak met Hamas. Het werkt niet, het heeft in het verleden niet gewerkt, het zal in de toekomst niet werken", zei Liberman.

Hij verweet Hamas dat het een deal eist, waarin wordt opgeroepen tot de opheffing van de blokkade van Israël in de Strook, zonder dat het een akkoord aanbiedt over gevangen Israëlische burgers of de overblijfselen van gesneuvelde soldaten die ze vasthouden, zonder afstand te doen van zijn kernideologie die oproept tot de vernietiging van de staat van Israël, en zonder te stoppen met de productie van raketten of het graven van tunnels om Israël aan te vallen. "De staat Israël heeft niet de luxe om oorlogen naar keuze te voeren. We zijn ingericht op het alleen uitvoeren van 'geen keuze'-operaties. We verkeren nu in een staat van 'geen keuze'", zei Liberman.

_____________

ENGLISH    

Defense minister Avigdor Liberman on Monday renewed calls for a military offensive in Gaza, saying that Israel has exhausted all other recourse in reaching an agreement with Hamas to bring months of violence along the border to a definitive end

By: i24NEWS, October 22, 2018


Liberman said that the time has come for Israel’s security cabinet “to make decisions”, as Egyptian and UN-led efforts to broker an agreement to end months of violence on the border in exchange for a boost in humanitarian aid for the enclave have yielded only limited results.

“I think that we have reached a point where decisions must be made. We have exhausted all options. We have given the UN’s special envoy Nickolay Mladenov to take steps here, to Egypt, to Qatar, and Hamas’ message is clear”, Liberman said at the start of a Knesset Foreign Affairs and Defense Committee meeting. “I do not believe in any arrangement with Hamas. It does not work, it has not worked in the past, it will not work in the future”, Liberman said.

He slammed Hamas for demanding a deal which calls for the lifting of Israel’s blockade on the Strip without offering any agreement on captive Israeli citizens or the remains of fallen soldiers the group is holding, without relinquishing its core ideology that calls for the destruction of the State of Israel, and without stopping its manufacturing of rockets or digging of tunnels to attack Israel. “The State of Israel does not have the luxury of conducting wars of choice. We are built only to conduct ‘no choice’ operations. We are in a state of ‘no choice’”, Liberman said.