23 oktober 2018

Ongepaste vliegercampagne in Vlissingen - Inappropriate kite campaign in Vlissingen

Vliegercampagne afgelopen weekend in Vlissingen (Foto: CIDI)


NEDERLANDS

Afgelopen weekend organiseerde ruimte Caesuur een ‘kunstvliegerproject’ op het strand bij Vlissingen. Naar eigen zeggen is de vliegercampagne "geïnspireerd op de vliegers die kinderen in 2011 in de Gazastrook oplieten"

Bron: CIDI, Elkan van der Raaf, 23 oktober 2018


Tegenwoordig worden de vliegers in Gaza echter als terreurmiddel ingezet om branden in Israel te veroorzaken.

De vliegercampagne is ongepast, gezien de terreurcampagne die verschillende groepen in de Gazastrook al zeven maanden lang voeren met vliegers en ballonnen. Dagelijks worden tientallen vuurbommen en ontstekingen opgelaten om branden in Zuid-Israel te veroorzaken.

Op haar eigen webiste doet ruimte Caesuur de branden af als “verzet", dat slechts “af en toe” zou plaatsvinden. Inmiddels zijn echter duizenden hectares aan natuur en landbouwgrond in vlammen opgegaan.

Volgens ruimte Caesuur zijn de vliegers in 2018 in Gaza een “vrolijk politiek statement van protest". Een absurde overtuiging, gezien veel van de vliegers in Gaza zijn gedecoreerd met swastika’s. 

De afbeeldingen op sommige vliegers in Vlissingen liegen er ook niet om. Op één van de vliegers is een raket te zien, een veelgebruikt wapen dat door terreurbewegingen in Gaza wordt ingezet tegen Israëlische burgerdoelen. Op een andere vlieger is een rijksadelaar afgebeeld, wat als symbool door de nazi’s in Duitsland werd gebruikt. 

De vliegercampagne kan op steun van 50PLUS-wethouder Rens Reijnierse rekenen. Ondanks het gebrek aan wind spreekt Reijnierse van een “geslaagd” project. 

Voor komende donderdag is een vervolg aangekondigd. Er wordt gehoopt dat er dan wel genoeg wind zal zijn om de vliegers op te laten op het strand van Vlissingen. 

Er zijn allerlei ludieke protesten te bedenken om aandacht te vragen voor de Palestijnse kwestie. Het oplaten van vliegers met daarop raketten en Duitse rijksadelaren is echter ongepast. Niet op zijn minst gezien het feit, dat tegenwoordig vliegers worden ingezet door groepen in Gaza als een vorm van eco-terrorisme. 

_____________

ENGLISH

Last weekend, artclub ruimteCaesuur organized an 'aerobatic kiting project' on the beach near Vlissingen. In their own words, the flight campaign was "inspired by the kites that children introduced in the Gaza Strip in 2011"

By: CIDI, Elkan van der Raaf, October 23, 2018 


Nowadays, however, the kites in Gaza are used as a means of terror to set fires in Israel.

The kite campaign is inappropriate, given the terror campaign that several groups in the Gaza Strip have had for seven months with kites and balloons. Dozens of fire bombs and inflammations are fired every day to cause fires in southern Israel.

On her own website, ruimte Caesuur takes off the fires as "resistance," which only "occasionally" would take place. Meanwhile, however, dozens of square kilometers of nature and agricultural land have gone up in flames.

According to ruimte Caesuur, the kites in 2018 in Gaza are a "cheerful political statement of protest." An absurd conviction, given that many of the kites in Gaza are decorated with swastikas.

The images on some kites in Vlissingen do not lie either. On one of the kites a missile can be seen, a frequently used

weapon that is used by terrorist movements in Gaza against Israeli civilian targets. On another kite a rich eagle is depicted, which was used as a symbol by the Nazis in Germany.

The kite campaign can count on the support of 50PLUS alderman Rens Reijnierse. Despite the lack of wind Reijnierse speaks of a "successful" project.

 A sequel has been announced for next Thursday. It is hoped that there will be enough wind to let the kites fly the beach of Vlissingen.

There are all sorts of playful protests to think of to draw attention to the Palestinian question. However, the release of kites with missiles and German Reichsadlers is inappropriate. Not at least in view of the fact that nowadays kites are used by groups in Gaza as a form of eco-terrorism.